เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาประจำสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามปัญหาตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านพุระกำและชาวบ้านหนองตาดั้ง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง(เขื่อนพุระกำ) ของกรมชลประทาน ซึ่งจะต้องสูญเสียที่ทำกินกว่า 439 ไร่ และกว่า 100 ครัวเรือน จะถูกอพยพออกจากพื้นที่ โดยช่วงเช้าเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน และข้อมูลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และทีมสำรวจมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

รศ.ดร.ธนพร กล่าวว่า สำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีกับกรมอุทยายแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ผลักดันให้บ้านพุระกำซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เป็น 1 ใน 52 พื้นที่นำร่องในโครงการพื้นที่นำร่องคนอยู่ร่วมกับผืนป่าและสัตว์ป่าของรัฐบาล ภายใต้ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 121 เพื่อให้ชุมชนมีสิทธิตามกฏหมายในที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยจะเร่งดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูล ก่อนผลักดันร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เป็นกฏหมายภายในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งชุมชนแห่งนี้จะเป็นพื้นที่นำร่องที่สามารถจัดการแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่าสำเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และจะเป็นสิทธิที่ตกทอดไปสู่ทายาทได้มีความมั่นคงและยั่งยืน

รศ.ดร.ธนพร กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีปัญหาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้งหรือเขื่อนพุระกำ ที่ชาวบ้านมีความกังวลว่าจะต้องถูกอพยพโยกย้ายชุมชนและสูญเสียที่ดินทำกินนั้น ตนขอยืนยันว่า รัฐบาลมีเป้าหมายจัดการการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ และเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ขับเคลื่อนให้สำเร็จ ดังนั้นหากมีโครงการพัฒนาใดๆ หรือโครงการเขื่อนที่จะกระทบต่อการดำเนินนโยบายดังกล่าว โครงการเหล่านั้นจะต้องยกเลิกไป

“ขอให้ชาวบ้านได้มั่นใจว่า พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในป่าอนุรักษ์ มีการสำรวจเสร็จสิ้น 240 วัน ได้ข้อมูลครบถ้วน นายกรัฐมนตรีรับทราบและเซ็นชื่อรับรองแล้ว วันนี้หมู่บ้านพุระกำจึงได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 ดังนั้นหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายนี้ ไม่มีสิทธินำพื้นที่ไปดำเนินโครงการใดๆ ทั้งสิ้น” รศ.ดร.ธนพร กล่าว

น.ส.อรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า เขื่อนพุระกำจะทำให้น้ำท่วมพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 1,600 ไร่ ชุมชนและที่ทำกินอีกประมาณ 400 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีทั้งหมด ซึ่งได้มีการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำลำภาชีและลำน้ำสาขาใช้เวลา 3 วัน พบพันธุ์สัตว์น้ำเฉพาะถิ่น ปลา 26 ชนิด ปู 2 ชนิด และกุ้ง 1 ชนิด โดยมี 11 ชนิด ที่เป็นสัตว์ที่บ่งชี้คุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีถึงดีเยี่ยม และอาศัยอยู่ในนิเวศน้ำไหลที่มีอกซิเจนสูงเท่านั้น เช่น ปลาจาดแถบดำแม่กลอง ปลามูดสุรินทร์บินนาน  ปลาค้อทรายแม่กลอง ปลาดักแม่กลอง ปลาบู่น้ำตกแม่กลอง ปูสวนผึ้ง และปูป่าตะนาวศรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปลาค้อแถบหัวหิน ที่มีผู้ค้นพบครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2473 และพบปลาบางชนิดที่อาจเป็นพันธุ์ใหม่ของโลก ซึ่งกำลังส่งไปตรวจพิสูจน์ โดยกังวลว่าหากสภาพน้ำเปลี่ยนจากนิเวศน้ำไหลเป็นนิเวศน้ำนิ่งจะทำให้พันธุ์สัตว์น้ำเหล่านี้สูญพันธุ์

ด้านนายชุมพล เกตุแก้ว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี กล่าวว่า ในการทำงานดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีการติดตั้งกล้องดักถ่ายรูปสัตว์ป่าในป่าบริเวณนี้พบสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น สมเสร็จ เก้งหม้อ เลียงผา กระทิง กวาง หมี เม่น และสัตว์ใหญ่อีกหลายชนิด ซึ่งมีหลักฐานยืนยันเป็นภาพถ่าย แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแถบนี้

ด้านนายเปเล่ กัวฟู กล่าวว่า ชุมชนกะเหรี่ยงของเราอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก่อนมีการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จนต้องถูกอพยพมาแล้วครั้งหนึ่ง ปัจจุบันชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินที่มั่งคงอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการถูกอพยพอีกครั้ง โดยตั้งแต่กรมชลประทานเข้ามาสำรวจพื้นที่ทำให้ชาวบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่รู้อนาคตว่าจะถูกย้ายออกไปเมื่อไร และเคยไปดูที่ห้วยม่วงที่ถูกเตรียมไว้ให้ชาวบ้านย้ายไปอยู่ใหม่ เป็นเหมืองแร่เก่าไม่สามารถทำกินได้ดีเหมือนที่พุระกำ จึงอยากให้รัฐบาลยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนแห่งนี้โดยเร็ว

“ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนมีที่ทำกิน 8 ไร่ ที่ได้รับการจัดสรรมานานแล้ว ปลูกผัก ไม้ผล ส่งไปขายที่ตลาดศรีเมือง มีรายได้เดือนละประมาณ 20,000 บาท ถือว่ามีความมั่นคง และชุมชนมีมาตรการดูแลป่า ทำแนวกันไฟทุกปี และกำลังปรับเปลี่ยนให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด เพราะเราเป็นชุมชนต้นน้ำ เราก็ต้องดูแลป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ส่วนการสร้างเขื่อนมองว่าชุมชนต้นน้ำไม่ได้ประโยชน์อะไร ผู้ได้ประโยชน์คือโรงแรมและรีสอร์ท” นายเปเล่ กล่าว

————————

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.