สารคดี “ปลาชาวเล”

ผลิตสารคดี “ชาญวิทย์ สายวัน” นักสื่อสารชุมชนชาวเลอันดามัน จ.ภูเก็ต

“ชาวเลในประเทศไทย” ชาวเลในประเทศไทย มี 3 กลุ่ม คือ มอแกลน มอแกน อูรักราโวย ตั้งชุมชนอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลและตามเกาะแก่งในทะเลอันดามัน แต่ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวและการ พัฒนาได้รุกคืบ ส่งผลกระทบตลอดชุมชนชาวเลต้องประสบปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน นายทุนอ้างกรรมสิทธิ์ขับไล่ชุมชนชาวเล และเมื่อรัฐมีการกําหนดพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งในแผ่นดินและทะเล กลับไม่มีการกันเขตชุมชนและพื้นที่ทํากินให้ชาวเล ซึ่งในอดีตชาวเลไม่มีความรู้ อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ จึงไม่เคยไปแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ใดๆ ทําให้เกิดปัญหาถูกเอกชนฟ้องร้องหรือรัฐจับกุม แม้หลายฝ่ายพยายามเข้าไปช่วยเหลือ แต่ด้วยปัญหามีความซับซ้อนหลายมิติ

ดังนั้นนักสื่อสารจึงต้องการนําเสนอเรื่องเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวเลที่มีอาชีพหลักคือการหาปลา ที่ปัจจุบันไม่สามารถหาปลาในทะเลหน้าบ้านได้ ต้องออกไปดํานํ้าจับปลานอกเขตชายฝั่งที่ไกลและลึกมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบุกรุกและจับสัตว์นํ้าในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเสี่ยงจะเป็นโรคนํ้าหนีบ ที่ชาวเลหลายรายต้องเสียชีวิตหรือพิการ

_โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกการเฝ้าระวังสื่อในพื้นที่เปราะบาง

_สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

On Key

Related Posts

“คะเรนนี”วิกฤตหนักประชาชนกลายเป็นผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 1.7 แสนคน สถานการณ์ยังคงเลวร้าย 3 กองกำลังชาติพันธุ์วอนนานาชาติกดดันทหารพม่าหยุดทำร้ายพลเรือน-แนะประกาศเขตห้ามบินทางทหารทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายคูโกเหร่ ผู้ประสานงาRead More →

ชาวบ้านพุระกำประกาศพร้อมกลับใจแผ่นดิน หากรัฐอนุมัติสร้างเขื่อนทับชุมชน ด้านหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ฯ หวั่นความขัดแย้งซ้ำกรณีบางกลอย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาRead More →