วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมหมู่บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้มีอำเภอเคลื่อนที่ มายังหมู่บ้านป่าคาสุขใจ เพื่อรับคำร้องขอแปลงสัญชาติของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ตามมาตรา 10 (4) โดยนายอำเภอ สำนักทะเบียนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้มาดำเนินการรับคำร้องผู้เฒ่าไร้สัญชาติ จำนวน 34 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์อาข่า ที่ตั้งรกรากมาอยู่ประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) กล่าวว่าได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติมาหลายปี มีความคืบหน้า คือมีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ลดเงื่อนไขในการขอแปลงสัญชาติสำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยข้อมูลของสำนักทะเบียนกลางระบุว่าทั่วประเทศไทย มีผู้เฒ่าไร้สัญชาติทั้งหมดราว 77,000 คน โดยรัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นในที่ประชุมของสหประชาชาติ เมื่อปี 2562 ในการแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 17) จังหวัดเชียงราย มีคำร้องค้างอยู่อีกประมาณ 2,800 คำร้อง โดยคณะกรรมการมีมติว่าจะเร่งพิจารณาให้ครบภายใน 6 เดือน ซึ่งจะทำให้คำร้องที่ส่งไปเพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเร็วขึ้น คำร้องหากผ่านระดับจังหวัดแล้ว มูลนิธิพชภ. จะทำหนังสือติดตามให้กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เร่งรัดการดำเนินการต่อโดยเร็ว

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่าเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ให้ทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการ 10 เรื่อง flagships ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น สำหรับเรื่องสถานะบุคคลก็เป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วน วันนี้มีการประสานงานจนได้มาออกอำเภอเคลื่อนที่ในวันนี้ สำหรับการแปลงสัญชาติของผู้สูงอายุ ลดเกณฑ์ลง จาก อายุ 65 ปี เหลือ 60 ปี โอกาสที่พี่น้องคนบนพื้นที่สูงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน โอกาสที่จะไปติดต่อราชการถือว่าลำบาก ทั้งภาษา การเดินทาง ฐานะ ตนเองจึงเห็นความสำคัญของนโยบาย ให้มาบริการประชาชนถึงพื้นที่ จากนี้อำเภอจะนำเอกสารคำร้อง ส่งต่อให้แก่คณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาคำร้อง วันนี้ 34 ราย ก็คิดว่าอีกไม่นานก็จะรับได้สิทธิของการเป็นประชาชนไทย ทั้งสวัสดิการ เบี้ยผู้สูงอายุ การเดินทางต่างๆ ก็สะดวก ได้รับสิทธิเต็มที่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางหมี่เพอ เบเช อายุ 64 กล่าวว่าได้มายื่นรับคำร้องแปลงสัญชาติในวันนี้ รู้สึกเหมือนหัวใจพองโต รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เริ่มมีคุณค่าความเป็นคนมากขึ้น เพราะตลอดมาตนเองไม่มีบัตรประชาชนไทย ก็เหมือนไม่มีตัวตน หากได้บัตรประชาชนไทยก็จะเดินทางได้ เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ใกล้จะได้สัมผัสบัตรประชาชนไทย ก่อนหน้านี้ความฝันดูเลือนลาง แต่วันนี้ก็มาอีกขั้น ใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อคิดถึงว่าจะได้รับบัตรประชาชนไทย อยู่ที่ไหนก็มีความสุข ทำไร่ก็มีความสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการรับคำร้องแปลงสัญชาติของกลุ่มผู้เฒ่าเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้เฒ่าต่างใส่ชุดอาข่ามาอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศหนาวของดอยแม่สลองที่อุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ 16 องศาเซลเซียส แม้การดำเนินการใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับแต่ละราย มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้อง การลงแบบพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ผู้เฒ่าก็นั่งรอคิวกันอย่างใจจดจ่อ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.