วันที่ 31 มกราคม ที่หมู่บ้านทีลอ ซิ ท่า อำเภอแดวโล ในเขตปกครองมือตรอ รัฐกะเหรี่ยง กองพลที่ 5 ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNU) ได้จัดงานครบคอบปีที่ 72 ของการปฏิวัติกะเหรี่ยง โดยมีชาวกะเหรี่ยงนับหมื่นคนเข้าร่วมเฉลิมฉลอง ในช่วงเช้าได้มีพิธีสวนสนามกองเกียรติยศให้ความเคารพต่อผู้นำ เหล่าทหารผ่านศึก และประชาชน ซึ่งมี พล.ต. จอ มื่อ ผู้บัญชาการกองพลที่ 5

ทั้งนี้ในงานครบรอบ 72 ปีการปฏิวัติกะเหรี่ยงในครั้งนี้ ชาวบ้านและเหล่าทหารร่วมกันประกาศแนวทางการปฏิวัติ 4 ข้อคือ 1. ชาวกะเหรี่ยงต้องไม่พูดถึงการยอมแพ้ 2. อาวุธของชาวกะเหรี่ยงต้องอยู่ในมือของคนกะเหรี่ยง 3. ชาวกะเหรี่ยงจะตัดสินชะตาด้วยตนเอง 4. ชาติกะเหรี่ยงจะต้องสมบูรณ์

พ.ท. ทูกะซอ ผู้บัญชาการฝ่ายยุทธการกองพลที่ 5 ให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์การเผชิญหน้ากับทหารพม่า ว่าปัญหาหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากทหารพม่าไม่ฟังคำเตือนของเรา และละเมิดข้อตกลงทางการทหาร ขณะเดียวกันเหตุผลที่เรามาจัดงานที่นี่เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอ เพราะการจัดงานที่กองบัญชาการกองพลที่ 5 เดปูโหน่ ชาวบ้านที่นี่จำนวนมากไม่สะดวกในการเดินทาง เราจึงมาร่วมจัดงานใหญ่ในพื้นที่นี้ เพื่อสร้างสำนึกในงานปฏิวัติ ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงของการลุกขึ้นต่อสู้ 

“ผมต้องการสื่อสารถึงรัฐบาลนานาชาติว่า การเข้ามาลงทุนในประเทศพม่านั้น เม็ดเงินที่เข้าประเทศส่วนใหญ่รัฐบาลทหารพม่าใช้ในการในการทหารเพื่อกดขี่กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น การเข้ามาลงทุนในประเทศพม่า ผมอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน  เพื่อไม่ให้เม็ดเงินเหล่านั้น เป็นเงินที่เข้ามาหนุนเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่า” พ.ท. ทูกะซอ กล่าว

พ.ท.ทูกะซอ กล่าวว่า ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ แม่เว และหมู่บ้านใกล้เคียง ของเขตอำเภอแดวโล จังหวัดมือตรอ ยังคงไม่กล้ากลับไปอยู่ในหมู่บ้าน เพราะทหารพม่าได้วางกำลังไว้ในหมู่บ้านและพื้นที่วัดของชุมชน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.