วันที่ 28 มีนาคม 2564 สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารพท่ากับสหภาพชนชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union-KNU) หรือ เคเอ็นยู ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยช่วงเที่ยงมีการส่งเครื่องบินรบโจมตีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง อย่างน้อย 2 แห่ง คือ บ้านตะดาเดอ และบ้านหลู่ซอโข่ เขตพื้นที่กองพล 5 จ.มือตรอ รัฐกะเหรี่ยง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายและประชาชนต้องหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่า

นอกจากนี้การสู้รบที่เข้มข้นและมีเสียงปืนดังอยู่เป็นระยะ ทำให้ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (IDPs) ที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวอิตุท่า ในรัฐกะเหรี่ยง ฝั่งพม่า ซึ่งมีจำนวนผู้พลัดถิ่นอาศัยอยู่ประมาณ 2,500 คน ต้องมีการอพยพผู้ป่วย เด็ก และผู้สูงอายุ ข้ามแม่น้ำสาละวินมายังฝั่งไทย บริเวณ ปากห้วยแม่สะเกิบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการไทยกำลังเข้าไปสำรวจและจัดเตรียมพื้นที่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.