เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสมยศ โต๊ะหลัง ชาวบ้าน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล เปิดเผยว่า วันนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ตัวแทนชาวบ้านได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เรื่องขอคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแอสฟัลติกส์คอนกรีต(โรงงานผลิตยางมะตอย) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่ออกโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ซึ่งชาวบ้านไม่ได้รับทราบข้อมูลโครงการหรือรับรู้การออกใบอนุญาตดังกล่าวมาก่อน เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ตั้งของโครงการมีสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำสวนยาง สวนปาล์ม เลี้ยงผึ้ง ทำนา สวนผักผลไม้ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งปลูกข้าวโพด อีกทั้งเป็นพื้นที่ทำนาปลอดสารเคมีที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวอีกกว่า 1 พันไร่ ซึ่งเป็นวิถีหลักหล่อเลี้ยงชุมชน จึงกังวลว่าน้ำมันเตา ยางมะตอย และฝุ่นควันอาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำและอากาศ โดยเฉพาะคลองลังกา ที่เป็นต้นน้ำธรรมชาติในการทำเกษตรกรรม เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพอนามัย และการดำเนินวิถีชีวิตชุมชน

“ชาวบ้านเพิ่งรู้ว่าจะมีการก่อสร้างโรงงานยางมะตอยเมื่อ 11 สิงหาคม จากเอกสารการประชุมของทางอำเภอว่ามีการติดประกาศรับฟังความคิดเห็นระบุให้ชาวบ้านไปแสดงความเห็นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภายในวันที่ 13 สิงหาคม ผู้นำจึงเรียกประชุมชาวบ้านเพราะไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อนว่าจะมีการสร้างโรงงานนี้ในพื้นที่ และรู้สึกว่าการติดประกาศรับความเห็นนี้ไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้อง จึงได้รวมราชชื่อชาวบ้าน ม.3 กับ ม.6 750 รายชื่อ ยื่นหนังสือคัดค้าน” นายสมยศ กล่าว

นายสมยศ กล่าวอีกว่า ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจึงเร่งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตตั้งโรงงาน ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยไม่เคยชี้แจงข้อมูลโครงการกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และแอบทำกระบวนการรับฟังโดยที่ประชาชนไม่รับรู้ ซึ่งขัดต่อระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความเห็นในการออกใบอนุญาต ชาวบ้านจึงเห็นว่าควรชะลอกระบวนการออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย แล้วจึงจัดเวทีให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง แล้วจึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งจะทำให้ทุกคนยอมรับได้

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายตัวแทนชาวบ้านเดินทางไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ใช้สิทธิตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นหนังสือขอเอกสารข้อมูลโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตแอสฟัลติกส์คอนกรีต และข้อมูลการพิจารณาออกใบอนุญาต เนื่องจากชาวบ้านไม่เคยรับรู้ข้อมูลโครงการและกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.