เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายจินดา  บุญจันทร์ รักษาการกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือบอร์ด พอช. เปิดเผยถึงกรณีปัญหาการแต่งตั้งบอร์ดพอช.ชุดใหม่ ซึ่งขณะนี้รายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกถูกจัดส่งไปยังนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)แล้ว แต่ยังไม่มีการนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทำให้ขบวนชุมชนที่ทำงานอยู่กับ พอช.รู้สึกไม่พอใจและออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายจุติเพราะเชื่อว่ามีการประวิงเวลาเอาไว้ว่า บทบาทของบอร์ดรักษาการควรสิ้นสุดอายุวาระที่กำหนด(ครบวาระ 11 กันยายน 2563) ถ้ายังไม่ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก็ไม่ค่อยมีมารยาทสักเท่าใด เพราะบอร์ดจะต้องดำเนินการหรืออนุมัติในเรื่องสำคัญๆ

นายจินดากล่าวว่า พอช.ควรต้องมีบอร์ดใหม่โดยเร็วเพราะ บอร์ดชุดใหม่ควรจะได้เลือกผู้อำนวยการ พอช.คนใหม่แทนคนเก่าที่กำลังหมดวาระ ทั้งนี้แม้บอร์ดชุดรักษาการจะสามารถอนุมัติอะไรต่อมิอะไรได้ก็ตาม แต่โดยหลักความเป็นจริงแล้ว การอนุมัติเรื่องสำคัญๆ ที่เป็นเรื่องต่อเนื่องนั้นไม่สมควร เพราะว่าบอร์ดชุดนี้รักษาการยาวนานมากแล้ว คือเข้าเดือนที่ 13

 “แม้กฎหมายจะเขียนให้บอร์ดรักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่าเดิม แต่บอร์ดรักษาการก็รับรู้ว่ามีการสรรหาบอร์ดชุดใหม่แล้ว เพียงรอการแต่งตั้ง จึงไม่พิจารณาหรือตัดสินใจอะไรในเรื่องที่สำคัญ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือผลกระทบต่อการบริหารงาน พอช. และชุมชน เช่น การแต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ ในระดับชาติและพื้นที่ ซึ่งเป็นชุดกลไกที่จะมาช่วยบอร์ดทำงานในปีงบประมาณ 2565 ก็ยังทำไม่ได้”นายจินดา กล่าว

               นายจินดากล่าวว่า  ขบวนองค์กรชุมชนทั้ง 5 ภาค มีความรู้สึกว่า กระบวนการคัดเลือกบอร์ดชุดใหม่ทำกันมาอย่างละเอียดและเป็นไปตามมติโดยประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใสและมีผู้สมัครจำนวนมากผ่านการคัดเลือกตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหาบอร์ดเป็นผู้กำหนด  ขณะที่คณะกรรมการสรรหาก็ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. หากไม่ดีจริงก็ควรมีการยับยั้งตั้งแต่ต้น

ด้าน นางฑิฆัมพร  กองสอน  ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน และรักษาการบอร์ด พอช. กล่าวว่า ตนเป็นบอร์ดมาครบ 1 วาระแล้ว จึงสมควรออกไปตามวาระ ไม่ใช่จะต้องมาทำการรักษาการอยู่แบบนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีมติเห็นชอบในเรื่องมติสำคัญๆ ต้องให้บอร์ดชุดใหม่อนุมัติและบริหาร เช่น ด้านงบประมาณ อย่างมาตรการช่วยเหลือองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ พอช. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แม้มีการพักชำระหนี้ไปแล้ว แต่การเสนอลดอัตราดอกเบี้ยตามดอกเบี้ยตลาดที่ลดลงยังทำไม่ได้ เพราะบอร์ดรักษาการเห็นว่าควรให้บอร์ชุดใหม่ตัดสินใจ

               “ในฐานะของขบวนองค์กรชุมชน ขอกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่า สมควรแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ พอช. ขอยืนยันว่าสิ่งที่ขบวนองค์กรชุมชนได้ทำข้อเสนอออกไปนั้น ไม่ใช่เรื่องการเมืองคนละขั้ว ขบวนองค์กรชุมชนมีอิสระ เราทำงานพื้นที่ เราไม่มีการเมือง เราไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือขั้วใดขั้วหนึ่ง”นางฑิฆัมพร กล่าว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี พม.ได้แถลงข่าวถึงเรื่องการแต่งตั้งบอร์ด พอช.ว่า พอช.อยู่ภายใต้กระทรวง พม. ตนมีอำนาจแค่กำกับ ดังนั้นการดำเนินงานทุกอย่างต้องขึ้นกับผู้อำนวยการและผู้บริหารของ พอช. การพูดว่าคณะกรรมการหรือบอร์ด พอช.หมดอายุและทำงานไม่ได้ถือว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะเรื่องจริงคือ บอร์ดรักษาการทำงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และทำงานมาได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีที่มีบางท่านมีความเห็นที่แตกต่าง ตนได้คุยกับปลัดกระทรวง พม. แล้ว ว่าจะจัดตั้งคณะทำงานสอบสวนเรื่องนี้ ถ้ามีใครดึงเรื่องหรือขัดขวาง หรือมีการทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือมีข้อบกพร่องก็ให้ปลัดกระทรวงจัดการได้เลย ตนนั้นเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์ เมื่อพอช.ทำทุกอย่างพร้อม ตนมีหน้าที่นำวัสดุนี้ไปส่งให้ ครม.เพื่อขออนุมัติ ส่วน ครม.จะอนุมัติหรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของ ครม.

“แต่ขณะนี้มีวัสดุที่ส่งไปถึงผู้รับหรือ ครม.ไม่สมบูรณ์ เขาจึงตีกลับคืนมา ผมจึงส่งเรื่องกลับไปที่ พอช. จึงเป็นเรื่องที่ พอช.ต้องทำเรื่องให้ถูกต้อง ผมเชื่อว่าในกระทรวง พม. ไม่มีใครไปขัดขวาง หรืออยากจะให้ พอช. เสียหาย เพราะทุกคนยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ถ้าเกิดมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง คณะที่จะตรวจสอบนี้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วัน ห้ามล่าช้า เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยดี ส่วนท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองนั้น อยากขอร้องว่าอย่าเอาปัญหาการเมืองมาอยู่เหนือปัญหาของประชาชน ผมจะไม่ทะเลาะกับใคร จะตั้งหน้าตั้งตาทำงาน แต่ถ้าองค์กรไหน เครือข่ายไหน มีข้อสงสัยอยากจะมาพบผม เชิญมาพบได้ ผมเป็นนักการเมืองมาจากประชาชน ไม่เคยหนีหน้าประชาชนคนไหน แม้กระทั่งประชาชนที่ไม่ชอบขี้หน้าผม ผมก็ต้องรักเขาเพราะเป็นภารกิจของผม ใครที่มีความเห็นแตกต่าง ผมก็พร้อมชี้แจง เรื่องถูกต้องต้องมาก่อนเรื่องถูกใจ” นายจุติ กล่าว


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.