ประตู จี่งซานเจ้าะ (Kyin San Kyaw)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สำนักข่าวดีวีบีของพม่า รายงานว่า ทางการจีนและพม่าได้ทำการตกลงที่จะกลับมาเปิดประตู จี่งซานเจ้าะ (Kyin San Kyaw) ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนจีน-พม่าอีกครั้งในวันที่ 26 พฤศจิกายน หลังจากถูกปิดไปเกือบ 5 เดือนพร้อมกับระบบตู้คอนเทนเนอร์ใหม่

ทั้งนี้รัฐบาลจีนได้จำกัดการค้าระหว่างพรมแดนที่ประตู จี่งซานเจ้าะ (Kyin San Kyaw), หว่านเด่ง (Wan Dain) และ ชีงชเวห่อ (Chin Shwe Haw) ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านการค้าชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกที่ 3

การค้าชายแดนจีน-พม่าได้หยุดชะงักเป็นระยะเวลาเกือบ 5 เดือน ทำให้กระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ผู้ค้าและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ฝ่ายจึงพบปะเพื่อเจราจาหารือกันในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  และได้ข้อตกลงกันว่าจะกลับมาเปิดด่านอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ขายส่งสินค้ามูแซ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว กล่าวว่า ผลการประชุมนั้นได้ตกลงกันว่า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ 5 คันจะออกจากพม่าไปยังจีน และจีนก็จะนำเข้ามาด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 5 คัน โดยเป็นการกลับมาเปิดในช่วงทดสอบการใช้งาน ถ้าหากการทดสอบใช้งานนี้สำเร็จจะทำให้ตู้คอนเทนเนอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ประตู จี่งซานเจ้าะ (Kyin San Kyaw)

ขณะที่พ่อค้าชาวพม่ารายหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า รู้สึกกังวลว่าหากใช้ระบบตู้คอนเทนเนอร์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลักก็จะสูงขึ้น ตามการขนส่งครั้งที่แล้ว ถ้าส่งข้าวจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 800 จัตต่อหนึ่งกระสอบแต่ในขณะนี้ หากขนส่งด้วยระบบใหม่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณกระสอบละ 1,600 จัต ซึ่งเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แต่อย่างไรก็ดี เขาให้ความสำคัญกับการเปิดประตูการค้าอีกครั้ง เพราะเป็นสิ่งสำคัญ การเปิดประตูอีกครั้งจะนำมาซึ่งการเจรจาให้ลดราคาตู้คอนเทนเนอร์ภายหลังจากนี้

ส่วนกลุ่มผู้ค้ามูแซ กล่าวว่าแผนการที่จะค้าขายขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ในการค้าระหว่างชายแดนของทั้ง 2 ประเทศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจีนเท่านั้น และอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคภายในประเทศและเกษตรกร เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง

โดยระบบนี้ได้รับการทดลองขนส่งหนึ่งครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประตูจี่งซานเจ้าะ (Kyin San Kyaw) และในวันที่ 26 ที่จะถึงนี้ ทั้ง 2 ประเทศจะทดสอบระบบอีกครั้ง หากการทดสอบสำเร็จ ประตูดังกล่าวก็จะยังคงเปิดใช้งานต่อไป

อนึ่ง ประตูจี่งซานเจ้าะ (Kyin San Kyaw) ที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งนี้ เป็นช่องทางเข้า-ออกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 สำหรับให้รถบรรทุกเคลื่อนผ่านในการค้าชายแดนจีน-พม่า ซึ่งใหญ่รองมาจากด่านประตูหม่าเว (Mar Way) ที่อยู่ระหว่างมูแซ-แจ่ก่อง

แปลและเรียบเรียงจาก http://burmese.dvb.no/archives/502373

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.