จับตาเวทีรับฟังบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ที่เชียงใหม่ 30 ตค.

 

ชาวบ้าน-ภาคประชาชน-นักศึกษา ร่วมค้านละเมิดสิทธิชุมชน  จัดเวทีก่อนวันจริงกันคึกคัก-ชาวบ้านแม่ซาร่วมกันสวดขอพรพระเจ้า

5

 

ในวันที่ 30 ตุลาคม คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.)จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบประชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเปิดเวทีครั้งนี้เป็นที่สนใจของหลายๆฝ่าย เนื่องจากคาดว่าจะมีความเข้มข้น เพราะมีความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐก็ได้เตรียมการรับมือพลังมวลชนไว้อย่างดี เนื่องจาก 2 เวทีที่ผ่านมาคือที่ลำพูนและอ่างทองได้ถูกประชาชนที่ไม่เห็นด้วยถล่มยับ

 

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะมีการดำเนินสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่งคือที่บ้านแม่ขาน ตำบลบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง และเขื่อนกั้นลำน้ำแม่แจ่มที่บ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านต่างออกมาคัดค้านอย่างเข้มข้นเนื่องจากการกั้นเขื่อนและสร้างอ่างเก็บน้ำจะทำลายวิถีชีวิตชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกล่าว ที่สำคัญคือชาวบ้านยังไม่เคยได้รับข้อมูลชัดเจนใดๆจากทางการ ดังนั้นในการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 30 ชาวบ้านจำนวนมากจึงเตรียมเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

 

ก่อนเวทีรับฟังในวันที่ 30 จะมีการจัดเวทีชาวบ้านในวันที่ 29 ด้วยกัน 2 แห่งโดยเวทีแรกจัดขึ้นที่มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนา อำเภอสันกำแพง ในหัวข้อ “สิทธิชุมชนและการพัฒนา” ในเวลา 13.00-21.00 น. หลังจากนั้นในเวลา 16.00-21.00 น. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเวทีฟังเสียงชาวบ้านขึ้นที่โรงอาหารขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะมีการอ่านแถลงการณ์ของนักศึกษาในการสนับสนุนชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีการอ่าน “สารจากคนทุกข์และสวดมนต์พอพรพระเจ้า”

 

ส่วนในวันที่ 30 ซึ่งมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนั้น ในช่วงเช้ากลุ่มนักศึกษาจะร่วมกันเดินรณรงค์เรื่องสิทธิของชุมชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังศูนย์ประชุมฯ และในช่วงบ่ายจะมีการแถลงข่าว ขณะเดียวกันที่โบสถ์บ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะนัดมาร่วมตัวกันเพื่อสวดมนต์ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งการอ่านสารของผู้ทุกข์ยาก

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ว่าได้เตรียมการจัดการประชุมในด้านต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดการเวทีรับฟังความคิดเห็น การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะกรรมการ คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปิดประกาศเอกสารเผยแพร่ข้อมูล

 

นายวิเชียรกล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 2,000 คน โดยมีทั้งกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ กลุ่มผู้ที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมการประชุม และกลุ่มผู้ที่สนใจ ซึ่งจากการจัดงานก่อนหน้านี้ทั้งสองครั้งที่จังหวัดลำพูนและชัยนาทพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมในการประชุมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสถานที่จัดการประชุมสามารถรองรับผู้ที่สนใจได้เป็นจำนวนมาก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็สามารถดูแลการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้

 

“ขั้นตอนดังกล่าวยังถือเป็นเพียงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการหรือไม่แต่อย่างใด เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลเท่านั้น”นายวิเชียร กล่าว

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.