ชาวบางกลอยบุกทำเนียบร้องนายกฯเปลี่ยนตัวประธานแก้ปัญหา ชี้ “วราวุธ”ไม่เหมาะสม-มีอคติ-ไม่มีความรู้ความเข้าใจปัญหาชาติพันธุ์

เมื่อบ่ายวันที่ 14 ธันวาคม ตัวแทนชาวบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 4 คนซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจชาวบ้านจะนะ จ.สงขลา ที่กำลังคัดค้านการเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอยู่บริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กทม. ได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลพร้อมชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆที่สนับสนุนประมาณ 50 คนเพื่อยื่นหนังสือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ต้นน้ำเพชร ตัวแทนชาวบ้านบางกลอยได้ยื่นหนังสือโดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ โดยนายพงษ์ศักดิ์ได้ระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่ง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 331/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนลงนามในคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0403 (กน)/15440 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นั้น ได้แต่งตั้งให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ชุดดังกล่าวนั้น

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า กลุ่มบางกลอยคืนถิ่น ขอแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำสั่งแต่งตั้งให้รัฐมนตรี ทส. ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ เนื่องจาก ทส. เป็นคู่ขัดแย้งและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยมาโดยตลอด รวมถึงท่าทีของรัฐมนตรี ทส. ที่มีอคติ ไม่รับฟังปัญหาจากปากคำของชาวบ้าน และขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมและการดำรงอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย จะไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน พวกเราจึงไม่อาจยอมรับให้รัฐมนตรี ทส. เป็นประธานเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวบางกลอยได้

นอกจากนั้น ยังพบปัญหาปัญหาการในทำงานของอนุกรรมการบางชุด เช่น คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบด้านระบบนิเวศ สัตว์ป่า การบริการทางนิเวศ และข้อเปรียบเทียบการทำไร่หมุนเวียนกับป่าธรรมชาติในปัจจุบัน กรณีชาวกะเหรี่ยงกลับไปอยู่อาศัยและทำกิน รวมทั้งดำเนินวิถีชีวิตการทำไร่หมุนเวียนในพื้นที่บ้านบางกลอยบน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า การที่มีหน่วยงานคู่ขัดแย้งเข้ามาเป็นอนุกรรมการและเลขาอนุกรรมการ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำให้ร่างรายงานของอนุกรรมการชุดนี้ปรากฏปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ อาทิ มีการกล่าวสรุปที่เลื่อนลอย โดยอาศัยความเห็นของผู้วิจัยเป็นสำคัญ ซึ่งเกิดจากอคติที่มาจากการออกแบบการสำรวจ การตีความผลของการศึกษาและการรายงาน รูปแบบการเรียบเรียงและนำเสนอเนื้อหาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการทบทวนวรรณกรรมและการตรวจเอกสารทางวิชาการ แต่เป็นการนำเอกสารทางวิชาการที่ไปศึกษามานำเสนอโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ จึงไม่สมเหตุสมผลในทางวิชาการ และทำให้รายงานมีความลำเอียงและชี้นำโดยนักวิจัยมากเกินไป ขาดข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมและตอบโจทย์การวิจัยในครั้งนี้ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น ทั้งหมดนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถมีข้อสรุปเสนอไปยังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ได้

ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ชุดเดิม แล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุดใหม่ที่ปราศจากหน่วยงานที่เป็นคู่ขัดแย้งและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา มีความเป็นอิสระ ดังเช่นที่นายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 225/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง “บอส อยู่วิทยา” ขับรถชนตำรวจ สน. ทองหล่อ จนถึงแก่ชีวิตเมื่อปี 2555 ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ส่งผลกับพวกเราเป็นอย่างมาก เรายังหวังกลับขึ้นไปบ้านเดิม หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนอง พวกเราจะกลับมาอีกครั้ง”นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

ขณะที่นายอนุชา กล่าวว่าจะนำเรื่องส่งให้นายกฯและนำทุกตัวอักษรไปอ่านและให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นายพงษ์ศักดดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องคอยติดตามต่อไปว่าผลออกมาอย่างไรโดยเฉพาะในกรณีการเปลี่ยนตัวนายวราวุธเพราะชาวบ้านรู้สึกไม่ดีตั้งแต่นายวราวุธบอกว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมือง และที่บอกว่าปัญหาของบางกลอยไม่ใช่สิทธิมนุษยชน และเมื่อนายวราวุธขึ้นไปที่หมู่บ้านบางกลอยล่างก็แค่เซลฟี่แต่ไม่ได้ฟังเสียงของชาวบ้านเลย


ขอบคุณภาพจาก เซฟบางกลอย

On Key

Related Posts

“คะเรนนี”วิกฤตหนักประชาชนกลายเป็นผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 1.7 แสนคน สถานการณ์ยังคงเลวร้าย 3 กองกำลังชาติพันธุ์วอนนานาชาติกดดันทหารพม่าหยุดทำร้ายพลเรือน-แนะประกาศเขตห้ามบินทางทหารทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายคูโกเหร่ ผู้ประสานงาRead More →

ชาวบ้านพุระกำประกาศพร้อมกลับใจแผ่นดิน หากรัฐอนุมัติสร้างเขื่อนทับชุมชน ด้านหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ฯ หวั่นความขัดแย้งซ้ำกรณีบางกลอย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาRead More →