ภาคประชาชนประณามนักวิชาการ-สถาบันการศึกษา เป็นเครื่องมือรัฐสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายการเมือง เวทีรับฟังน้ำพิษณุโลกสุุดเข้มข้น

pisanulok

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาถึงหน้าหอประชุมศรีวชิรโชต มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3.5 แสนล้านบาท โดยชาวบ้านที่คัดค้านแผนบริหารจัดการน้ำและคัดค้านการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำชมภูได้ยื่นจดหมายเปิดหนึกและแถลงการณ์

 

ทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำชมภูได้อ่านแถลงการณ์ต่อหน้านายระพีและสื่อมวลชนโดยมีสาระสำคัญที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชมภูด้วยการสร้างเขื่อน ว่า 1.ขอให้ยุติและยกเลือกเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการดำเนินตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยทุกโครงการ จนกว่ารัฐบาลและกรมชลประทานจะทำให้ทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 2.คัดค้านมติคณะรัฐมนตรีที่ว่าด้วยเรื่องโครงการจัดการน้ำทั้งหมด จากการตั้งงบประมาณของรัฐบาลภายใต้เงินจำนวน 3.5 แสนล้านบาททั่วประเทศ 3.ยกเลิกถอดถอนคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมด้วยการแต่งตั้งทั้งหมด

 

ขณะที่ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกซึ่งมีสาระสำคัญคือคัดค้านและประณามการดำเนินการของกบอ.ดังนี้ 1.ประณามการใช้กำลังตำรวจควบคุมแกนนำชาวบ้านที่มีความคิดเห็นแตกต่าง เพราะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 2.ไม่ยอมรับการรับฟังความคิดเห็นที่ผิดขั้นตอน ขาดหลักวิชาการที่เป็นการสร้างภาพ และขอประณามนักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายการเมือง 3.คัดค้านการดำเนินการแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

 

นายระพีกล่าวกับผู้ชุมนุมว่าจะส่งข้อเสนอของชาวบ้านให้รัฐบาล และนักวิชาการที่จัดการเรื่องเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ รวมทั้งส่งเรื่องที่ภาคประชาชนเสนอให้คณะกรรมาธิการวุฒิสภาเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

 

ภายหลังการพบปะกับชาวบ้าน นายศรายุทธ ยืนยัง ผู้แทนนักวิชาการที่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นได้เชิญนายระพีเข้าห้องประชุม แต่ชาวบ้านได้ขอให้นายระพีช่วยให้ชาวบ้านที่คัดค้านทั้งหมดเข้าห้องประชุม แต่นายระพีบอกว่าไม่สามารถสั่งการได้เพราะไม่ได้เป็นผู้จัดการประชุม ต้องขึ้นอยู่กับนักวิชาการที่จัดการประชุม อย่างไรก็ตามนายศรายุทธได้ปฎิเสธจะให้ชาวบ้านทั้งหมดเข้าร่วม โดยขอให้เข้าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน แต่ชาวบ้านยืนยันขอเข้าทั้งหมด และหากไม่ได้เข้าทั้งหมดก็ไม่ขอเข้าไปร่วมเวที

 

โดย ภาสกร จำลองราช

————————–

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.