กรรมการฮึ่มขอปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มตามค่าครองชีพ เสนอใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2565 กลุ่มผู้ใช้แรงงานในนามสมัชชาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร โดยนายอมรฤทธิ์ แสงยะค่าย เลขาธิการสมัชชาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยต้องแบกภาระภายใต้สภาพค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 320 บาทซึ่งเป็นราคาค่าจ้างขั้นต่ำที่ไม่ได้รับการปรับมากว่า 1 ปีแล้ว และผู้นำรัฐบาลได้มีการหาเสียงไว้ว่าจะปรับขึ้นค่าแรงให้แรงงานวันละ 425 บาทแต่ว่าไม่มีการปรับตามประกาศเลย

นายอมรฤทธิ์ กล่าวว่า สมัชชาแรงงานฯ จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประชาชนทุกคน ในแต่ละวันมีการประกาศขึ้นราคาข้าวของ เป็นราคาสินค้าอาหารสดที่นำมาปรุงเป็นอาหาร รวมถึงน้ำมัน ไฟฟ้า ราคาแก๊สหุงต้มที่จ่อขึ้นราคาทุกวัน ความจำเป็นของแรงงาน 1 คนไม่ใช่การกินเพียง 1 คน แต่ต้องรับผิดชอบอีกหลายชีวิต เขาต้องเลี้ยงครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ซึ่งในช่วงวิกฤตโรคระบาด หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ทุกวัน ไม่มีการควบคุม ตรวจสอบ

“เราขอเสนอให้รัฐปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันให้กับแรงงานทุกคนเท่ากันทั้งประเทศ วันนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับขึ้นเท่ากันทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นต้นทุนการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยของประชาชนและผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะซื้อของในร้านสะดวกซื้อที่ไหน ราคาเท่ากันทั้งประเทศ ราคาอาหารตามสั่งราคาเท่ากันทั้งประเทศ หรือปริมาณลดลงเพื่อให้สมราคา เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคจึงถือเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่ากันของประชาชน จึงจำเป็นในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั่วประเทศเป็นมาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานคนเท่ากัน” นายอมรฤทธิ์ กล่าว

ด้านนายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงานฯ กล่าวว่า สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ใช้แรงงานที่ร้องมานั้นด้วยสภาพปัญหาสินค้าที่มีการปรับขึ้นราคาทั้งประเทศ และค่าจ้างที่ปรับขึ้นไม่ทันค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาหลายปีแล้ว ในฐานะส.ส.รู้สึกเข้าใจและเห็นใจถึงความเดือดร้อนและพร้อมจะนำเรื่องความเดือดร้อนนี้เสนอรัฐบาลให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

On Key

Related Posts

ชาวบ้านริมโขงสุดปลื้ม “ครูตี๋”รับรางวัล Goldman Environmental Prize เผยร่วมต่อสู้คัดค้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขงมาด้วยกัน นักวิชาการรัฐดูตัวอย่างการรักษาธรรมชาติของคนเล็กคนน้อย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อRead More →