wt

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายกมล เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้แทนสภาลุ่มน้ำท่าจีน เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “แผน แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยทางเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการตลอดจนนักอนุรักษ์ที่คัดค้านโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ 3.5 แสนล้าน ได้เสนอให้ กบอ.เปิดเวทีอย่างเป็นธรรม เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลจริงใจต่อการรับฟังประชาชนและพร้อมรับฟังเสียงคัดค้าน ข้อเสนอเพิ่มเติม ตลอดจนมีจริยธรรมในการรับฟังความเห็น ที่แตกต่างจากทุกเวทีที่ผ่านมา โดยกบอ.ได้ตกลงแล้วว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอ ที่ทางภาคประชาชนได้ร่างแผนไว้ประมาณ 1 เดือนแล้ว

 

“ในเวทีแรกๆ นั้นเราเห็นชัดว่าระบบลงทะเบียน และระบบการมีส่วนร่วมของกบอ.ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ ในข้อมูล เพราะกบอ.แค่ทำหลอกตาศาลเท่านั้น ขณะที่บางเสียงก็ระบุว่า ม๊อบที่เข้ามาในพื้นที่เป็นการจัดตั้ง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้น แต่ที่ภาคกลางในพื้นที่สมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรีมีคนคัดค้านมาก เพราะความรู้และบทเรียนที่สะสมจากเหตุการณ์ไม่เป็นธรรมในหลายครั้งก่อนหน้านั้น ประชาชนตื่นตัวจากข่าวสาร ทั่วประเทศ เลยรวมตัวกันได้” นายกมลกล่าว และว่าโครงการ โมดูล เอ 5 นั้นมันชัดเจนในเรื่องผลกระทบ จึงทำให้ประชาชนตื่นตัวแล้วมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างเครือข่ายเองได้ด้วยความสำเร็จภาคประชาชนเอง ไม่ใช่แกนนำ และรัฐควรเข้าใจว่าประชาชนตรวจสอบอยู่ ดังนั้นจะมาสวมบทหลอกตาศาล หลอกสาธารณะไม่ได้

 

นายกมล กล่าวด้วยว่า จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่ผลิตคนมีความรู้ออกมามากมาย จะปล่อยให้ล้มลงไม่ได้ ภาคประชาชนจึงได้ยื่นข้อเสนอ ว่า นครปฐมควรเป็นเวทีที่มีการแบ่งส่วนนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและสมดุล ทั้งจาก กบอ. นักวิชาการ ภาคประชาชน ส่วนภาคบ่าย จะแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย ไม่ใช่ 20 ห้องย่อยเหมือนเวทีที่ผ่านมา โดย 3 ห้องย่อยคือ 1. ห้องเกี่ยวกับคันล้อม คือ สร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำ 2. ห้องที่ว่าด้วยคลองลัด เน้นให้ข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องการแก้ปัญหาคลองลัดที่มีมานานกว่า 10 ปี ในจังหวัดนครปฐม และ 3. ห้องที่เป็นการให้ข้อมูลเรื่องฟลัดเวย์ โดยทุกห้องจะเป็นการแจกแจงข้อมูลที่เท่าเทียมและเปิดช่องให้ทุกคนได้ซักถามอย่างเต็มที่

 

“เวทีก่อนหน้านี้ กบอ.ถูกวิพากษ์เรื่องความใจแคบ และลำเอียง ดังนั้นเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่ต้องไม่มีเหตุการณ์ไร้ความชอบธรรมแบบนั้น นอกจากนี้จะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจล จะมีแค่ตำรวจท้องที่ในชุดสีกากีเท่านั้น หาก กบอ.ทำได้จึงจะเป็นการแสดงความจริงใจต่อการเปิดเวทีรับฟังความเห็น ก่อนจะนำไปสู่เวทีสุดท้าย ในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ และเชื่อว่าเวทีไม่ล่มแน่ๆ” นายกมล กล่าว

 

———-
ภาสกร จำลองราช

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.