salween1

 

เรียน นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พวกเราชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในลุ่มน้ำสาละวิน อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก เนื่องจากถูกคุกคามจากอิทธิพลเถื่อนของขบวนการลักลอบตัดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวินและบริเวณโดยรอบ เพราะเข้าใจว่าชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางการและให้ข่าวกับสื่อมวลชนจนทำให้เป็นข่าวใหญ่โตในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าของทางการหลายหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้านในหลายหมู่บ้านได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาทางแก้ไขในสถานการณ์การลักลอบตัดไม้สักที่กำลังรุนแรง แต่ทันทีที่ออกจากพื้นที่ประชุม ชาวบ้านพบว่ามีการตัดไม้ซุงต่อเป็นแพล่องในแม่น้ำเมย หลังหมู่บ้านสบเมย เพื่อกระทำให้เห็นถึงว่าขบวนการสามารถท้าทายอำนาจรัฐได้โดยไม่หวั่นเกรงกฎหมาย และไม่หวั่นเกรงกลัวเจ้าหน้าที่รัฐ และยังมีการตามข่มขู่อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการประชุมครั้งนั้นเป็นเต้นมา จนทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและไม่กล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้เถื่อน

 

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ยังได้ตัดสายโทรศัพท์ของชาวบ้านบางราย เพื่อเชื่อว่าเป็นสายรายงานเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นเดียวกับเครื่องโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านสบเมยก็ถูกทำลาย ทำให้การสื่อสารทางตรงกับภายนอกถูกตัดขาด โดยชาวบ้านเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้เป็นการข่มขู่เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว ทั้งที่ชาวบ้านเจ้าของโทรศัพท์เป็นเพียงชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 ธันวาคมเท่านั้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลใด ๆ กับเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังพบว่า มีการเอา0เกลือเทใส่ถังน้ำมันในเครื่องยนต์เรือของชาวบ้านด้วย ทำให้เรือเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้

 

ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์การตรวจตราพื้นที่ป่าสาละวินโดยเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ข้อเท็จจริงในปัจจุยันคือ มีเเพียงทหารพรานที่อยู่ประจำจุดตรวจริมน้ำสาละวิน บ้านสบเมย อำเภอสบเมย เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ในขณะที่การลักลอบตัดไม้จะกระทำในเวลากลางคืน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเหตุการณ์ได้ ส่วนการลาดตระเวนของกองกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานฯก็เช่นเดียวกัน คือดำเนินการเฉพาะตอนกลางวัน

 

ที่ร้ายแรงและน่ากังวลมากคือ เวลานี้ชาวบ้านบางรายถูกข่มขู่ขั้นจะเอาชีวิต โดยกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ระบุว่า หากพบว่ามีใครในพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตัดไม้ หรือขบวนการลักลอบตัดไม้ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะหน่วยงานใด หรือให้ข่าวแก่สื่อมวลชน ชาวบ้านรายนั้นจะถูกยิง ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว บางคนไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนเพราะกลัวไปเจอเหตุการณ์ร้ายแรง และเกรงว่าขบวนการลักลอบตัดไม้จะเข้าใจว่าเป็นสายลับให้สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ของทางการ

 

ทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวินมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ขบวนการตัดไม้ในแม่น้ำสาละวินดังนี้

 

1.ควรให้เจ้าหน้าทส.ตั้งจุดสกัดในริมแม่น้ำสาละวิน 2-3 แห่ง ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนอย่างเปิดเผย (อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ) ในพื้นที่ระหว่างบ้านแม่สามแลบ – บ้านสบเมย และลำน้ำเมย ก่อนไหลบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน

 

2.ควรจะมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรที่ทำงานในพื้นที่ โดยร่วมกันวางแผน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

 

3.ไม่ควรลงโทษเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยการสั่งย้าย เนื่องจากจะเอื้อประโยชน์ต่อขบวนการลักลอบตัดไม้ ทำให้การตัดไม้เป็นไปง่ายขึ้น

 

4.หลังจากมีการปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ควรจะมีแผนในการจัดการบริหารโดยให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานประเด็นทรัพยากรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป โดยมีกลไกความร่วมมือที่ชัดเจน เช่น อาจใช้โมเดลการจัดการป่าแบบผืนป่าตะวันตกเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ต่อไป

 

ด้วยความนับถือ

เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 ธันวาคม 2556

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.