แถลงการณ์ฉบับที่ 3 ประกาศเจตนารมณ์ต่อบุคคลและพรรคการเมืองหากมีการเลือกตั้ง

แถลงการณ์1

แถลงการณ์ฉบับที่ 3
ประกาศเจตนารมณ์ต่อบุคคลและพรรคการเมืองหากมีการเลือกตั้ง

 

 

ตามที่รัฐบาลประกาศยุบสภาและมีความพยายามผลักดันให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557 นั้น คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้ ร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน 6 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้ ได้มีมติร่วมกันที่จะไม่เลือกบุคคลและพรรคการเมืองที่มีประวัติและมีนโยบายที่ไม่ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบุคคลในพรรคการเมืองที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการของรัฐบาลทั้งในทางตรงและทางอ้อม

 

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้ ร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน 6 หมู่บ้าน ขอเรียกร้องให้บุคคลและพรรคการเมืองประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านอย่างชัดเจน เพื่อให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 3.5 แสนล้าน ทราบเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

 

ด้วุยความเคารพ

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิ่งจู้

9 มกราคม 2557

ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.