สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

ส.ส.มิ้ง พร้อมตอบรับจัดเวทีเสวนาปัญหาเหมืองบ้านแม่เลียง อ.เสริมงาม แต่ชาวบ้านต้องเข้าร่วมฟังได้ทุกคน 

บริษัทขอประทานบัตรทำเหมือง ส่งหนังสือให้ “ส.ส.มิ้ง” ช่วยจัดเสวนารับฟังความเห็น หลังชงเรื่องขอเลื่อนเอง อ้างเวทีล่มเพราะคนนอกพื้นที่เข้าแทรกแซง ด้าน “รภัสสรณ์” เผยหากวงพูดคุยจัดในนาม ส.ส. ประชาชนทุกคนต้องเข้าฟังได้ 

จากกรณีที่บริษัท ทรัพย์ธรณีลานนา จำกัด ผู้ประกอบกิจการยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่พลวง ในพื้นที่บ้านแม่เลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง แจ้งขอเลื่อนเวทีรับฟังความเห็นร่วมกับชาวบ้านเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา  

ล่าสุดวานนี้ (24 สิงหาคม) น.ส.รภัสสรณ์ นิยะโมสถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จ.ลำปาง พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก หลังจากได้รับจดหมายจากบริษัท ทรัพย์ธรณีลานนา จำกัด ขอให้ทาง ส.ส.เขต 4 ลำปาง ช่วยจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ประทานบัตร  

โดยเนื้อหาในจดหมายช่วงหนึ่ง ทางบริษัท ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ต้องขอเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมลำปาง (สอจ.ลำปาง) ออกหนังสือเชิญชาวบ้าน ว่ามีความเคลื่อนไหวในเชิงต่อต้านการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน โดยเฉพาะจากกลุ่มบุคคลนอกพื้นที่หมู่บ้านที่กฎหมายกำหนดให้เป็นชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ซึ่งการเลื่อนจัดรับฟังความเห็นก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทโดยตรง บริษัทจึงทำเรื่องขอให้ น.ส.รภัสสรณ์ ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง จัดการเสวนาระหว่างบริษัทกับผู้นำชุมชน หรือตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตร พร้อมเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตามกฎหมายในความรับผิดชอบ ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่พลวง 

บริษัทยังระบุในจดหมายด้วยว่าเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแทรกแซงจากผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันจะทำให้การเสวนาเกิดความไม่เรียบร้อย จึงอยากให้ทาง น.ส.รภัสสรณ์ พิจารณาจัดในสถานที่ปิดของเอกชน เช่น ห้องประชุมสัมมนาของโรงแรม ใน จ.ลำปาง ที่เห็นสมควร โดยบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ มอบหมายให้นายณพงศ์ แช่มช้อย ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมเสวนา มีลายมือชื่อนายอดิสรณ์ แซ่วาง และนายพิชัย แซ่ย่าง เป็นกรรมการผู้จัดการ

  

ทั้งนี้ น.ส.รภัสสรณ์ ได้แชร์ภาพจดหมาบดังกล่าวไปยังเฟซบุ๊กกลุ่มเสริมงามพลเมือง พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า “มีการแทรกแซงเกิดขึ้นหรือคะ พี่น้องเสริมงาม หากพอทราบลองเล่าให้ฟังที หรือเค้าด่าเรา ที่เราไปรับฟังเสียงประชาชนกันนะ 

ล่าสุดวันนี้ (25 สิงหาคม) น.ส.รภัสสรณ์ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวชายขอบ กล่าวถึง ปัญหาที่ชาวบ้าน ต.เสริมขวา ออกมาคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่บ้านแม่เลียง หมู่ 7 ว่าได้รับร้องเรียนผ่านทางเพจมาหลายครั้งในการเข้ามาดูการขออนุุญาตทำเหมือง โดยจะมีการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งติดประชุมร่วมรัฐสภาจึงเข้าไปรับฟังประชาชนในวันที่ 20 สิงหาคม  

“มีชาวบ้านลงชื่อกันมาว่าไม่เห็นด้วย สิ่งที่ไปบอกชาวบ้านก็คือไม่ได้เป็นการผลักดันหรือต่อต้านการทำเหมือง แต่บอกกับชาวบ้านว่านอกเหนือจากผลดีที่ได้รับจากการทำเหมืองครั้งนี้แล้วสิ่งที่จะตามมาคือผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือแนวทางกำจัดมลพิษที่จะเกิดขึ้นทั้งทางอากาศ น้ำ เสียง บริษัทต้องจัดการมลพิษพวกนี้อย่างไร ก็ขอให้ชาวบ้านได้ทราบตรง หากต้องการข้อมูลอื่นๆเกี่ยวมลพิษจะประสานกับทางกรมอนามัยส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้” น.ส.รภัสสรณ์ กล่าว 

ส่วนในกรณีที่ได้รับจดหมายจากบริษัทที่ยื่นขอประทานบัตรนั้นเนื่อวจากทางบริษัทส่งหนังสือมาแจ้งการขอเลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นออกไปก่อน แล้วมีหนังสือขอให้ช่วยจัดเวทีเสวนาในสถานที่ปิด ซึ่งกำลังจะทำหนังสือตอบ 

“ถ้ามีการจัดเวทีเสวนาขึ้นในนามของ ส.ส. ก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะจัดในสถานที่ปิด การรับฟังปัญหาของประชาชน เสียงทุกเสียงคือสิ่งสำคัญ แต่เราก็คงต้องขอตัวแทนจากภาคประชาชนมาจำนวนหนึ่ง 3-5 รายจากคนในชุมชนที่กฎหมายกำหนดต้องทำประชามติ การเปิดให้ทุกคนเข้ามารับฟังวงเสวนาจำเป็นต้องเปิดให้รับฟังเพื่อจะได้เป็นวงเสวนาหรือเจรจาพูดคุยที่โปร่งใสแล้วทุกคนเข้าถึงการรับฟังครั้งนี้ได้ เพราะประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบโดยตรง เราจะไม่รับฟังเสียงของเขาก็ไม่ได้ ส่วนบริษัทก็ยื่นขอประทานบัตรเสียเงินไปแล้ว ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 ฝ่าย” ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง พรรคก้าวไกล กล่าว  

น.ส.รภัสสรณ์ กล่าวด้วยว่าจากหนังสือขอให้ช่วยจัดเวทีเสวนาที่ได้รับมา ตนเองน่าจะเข้าร่วม โดยจะมีหนังสือตอบส่งกลับไปไม่เกินวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคมนี้ แล้วจะต้องไปยื่นกับ สอจ.ลำปาง รวมถึงหัวหน้าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมรับฟังในเวทีนี้ด้วย  

“อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมรับฟังกันเพราะว่ามันก็มีคำครหาจากทางประชาชนด้วยว่ามีความไม่เป็นกลางจากหัวหน้าส่วน เพื่อที่จะให้ความโปร่งใสเกิดขึ้นในทุกๆภาคส่วน” น.ส.รภัสสรณ์ กล่าว 

ทั้งนี้ การผลักดันให้พื้นที่ป่าบ้านแม่เลียงออกจากพื้นที่เหมืองเพื่อไม่ให้มีการขอประทานบัตรทำเหมืองอีกในอนาคต ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง พรรคก้าวไกล ให้ความเห็นว่า ภาคประชาชนสามารถร่วมลงชื่อกัน 5 หมื่นรายชื่อ เพื่อ ส.ส.จะได้นำไปเสนอในสภา  

“เรื่องการแก้กฎหมายนั้นต้องไปดูพื้นที่อื่นๆว่ามีที่ไหนบ้าง เพราะการจะแก้กฎหมายแค่อำเภอเดียวก็คงเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง คงจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นกรณีคล้ายๆกันเพื่อผลักดันกฎหมายในส่วนนี้ จริงๆการจอประทานบัตรทางบริษัทก็ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่พอมันเป็นความไม่ต้องการของชาวบ้านก็ต้องว่ากันไป ถ้าราชการปิดประกาศกระจายข่าวอย่างทั่วถึง มันคงไม่มาถึงจุดนี้ที่มีการต่อต้าน ก็ต้องกลับไปมองว่าในส่วนของผู้มีอำนาจได้กระจายข่าวสารอย่างทั่วถึงประชาชนหรือไม่ เราก็ไม่อยากโทษให้มันเป็นความผิดของคนใดคนหนึ่ง” น.ส.รภัสสรณ์ กล่าว

On Key

Related Posts

โฆษก KNU ประกาศไม่เหลือพื้นที่เจรจาให้ SAC ระบุต้องรบให้ชนะเท่านั้น ชวนประชาชนร่วมกำจัดปีศาจร้ายออกจากแผ่นดินกอทูเล เผยพยายามให้กระทบเศรษฐกิจน้อยที่สุด “เศรษฐา” ตั้งกก.ชุดใหญ่ติดตามดูแลสถานการณ์ความไม่สงบในพม่า ให้ปานปรีย์เป็นประธาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 พะโดซอตอนี (Padoh Saw Taw NeRead More →

NUG เชื่อการปฏิวัติเข้าใกล้ชัยชนะ ส่งจดหมายกระชับไมตรีกองทัพว้า ชื่นชมมีส่วนสำคัญถอนรากSAC จับตาความเปลี่ยนแปลงภายหลังทูตจีนพบอดีต 3 นายพลผู้นำพม่า

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักข่าว Irrawaddy รายRead More →

นักวิชาการหลายสถาบันเห็นพ้องทบทวนโครงการผันน้ำยวม ชี้ไม่คุ้มค่าการลงทุนนับแสนล้าน-ปริมาณน้ำไม่พอ-อีไอเอไม่คลอบคลุม ชาวบ้านผู้รับผลกระทบวอนให้ลงดูพื้นที่จริง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประRead More →