สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

ผอ.สำนักข่าวกรองชี้คาสิโนรอบไทยเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรม เผยเส้นทางขบวนการค้ามนุษย์ พ่อแม่เหยื่อจีนเทาในเล่าก์ก่ายแฉนรกแดนโกก้างทารุณลูกเหี้ยมโหด-หญิงท้อง 7 เดือนตกเป็นเหยื่อ เผยร้องขอความช่วยเหลือ กต.-ตร.หลายรอบแต่ไม่สนใจ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่อาคารรัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ความมั่นคง กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมว่า กมธ.ได้มีการพิจารณาปัญหาธุรกิจผิดกฎหมาย อาชญากรรม ยาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดนไทย โดยเชิญ 5 หน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน(ปปง.) และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มาร่วมชี้แจง

นายรังสิมันต์กล่าวว่า ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานข่าวกรอง ปปส.หรือปปง. ชี้ชัดว่าคาสิโนตามแนวตะเข็บชายแดนเป็นตัวแปรสำคัญของการทำธุรกิจผิดกฎหมายชายแดน โดยกลุ่มทุนสีเทา เมื่อตั้งเป็นคาสิโนจะมีการซอยห้องให้แก็งคอลเซ็นเตอร์เช่าหลอกลวงคนไทยและคนต่างชาติซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ซึ่ง เราได้ข้อมูลชัดเจนจากสำนักข่าวกรอง ปปส. และปปง. ว่าคาสิโนเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวพันธการค้ายาเสพติด เช่น บางพื้นที่ของกลุ่มว้าแดงที่เกี่ยวข้องยาเสพติด เมื่อคาสิโนเข้ามาตั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยาเสพติดเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคาสิโน แต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นวันนี้คือแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งคงต้องสะท้อนไปยังรัฐว่าจะต้องคิดถึงแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติตามตะเข็บชายแดนอย่างจริงจัง ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่คนไทยที่ถูกหลอกลวง แต่สุดท้ายทำให้ประเทศเสียหายมากเพราะเม็ดเงินจำนวนมากไหลออกไปกับขบวนการเหล่านี้ การจับแค่เอเย่นอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องทำลายโครงสร้างและต้นตอ

นายรังสิมันต์กล่าวว่า กรณีที่ประชาชนติดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่ง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้เดินทางไปประเทศเมียนมาและได้รับคำตอบว่าช่วยเหลือแน่นอน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าวิธีการอย่างไร เช่น ส่งไปจีนแล้วส่งกลับมาไทยหรืออย่างไร ขณะที่คนไทยอีก 70 คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มค้ามนุษย์ต้องให้ความช่วยเหลือ โดยกมธ.ได้ขอให้สำนักข่าวกรองช่วยประเมินตัวเลขว่ามีคนไทยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกเท่าไร ซึ่งสำนักข่าวกรองก็จะนำส่งข้อมูลให้ต่อไป จริงๆ หลายคนที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ เราต้องกำหนดให้เป็นวาระสำคัญในการดึงประชาชนออกมาจากขบวนการเหล่านี้เพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อ

“เมื่อบ่อนการพนันอยู่ในประเทศอื่น จึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากหลายส่วนมาก เพราะมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในชายแดนตะวันตกของเราที่อยู่ติดกับเมียนมา ต้องยอมรับว่าเขามีเงื่อนไขเรื่องกองกำลังชาติพันธุ์หลากหลายและซับซ้อน ซึ่งท้าทายการแก้ปัญหา วันนี้การแก้ปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายรอบประเทศมีหลายส่วน แต่เรายังไม่มีความชัดเจนเลย หรือกรณีการค้ามนุษย์ เราจะมีปฎิบัติการอย่างไรในการช่วยเหลือเหยื่อ วันนี้รัฐบาลต้องพูดคุยกันทุกฝ่ายและค่อยๆแก้ทีละเปลาะ ตราบใดที่อาชญากรยังใช้ชีวิตปกติสุข เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร” นายรังสิมันต์ กล่าว

ทั้งนี้ในการประชุม กมธ. นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย รวมถึงสถานะการช่วยเหลือคนไทยเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ในเมืองเล้าก์ก่าย โดยกล่าวว่าบ้านเมืองเราปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเกิดจาก 2-3 เรื่อง คือ ค้ามนุษย์ ซึ่งมีมานานมาก ในอดีตมีกลุ่มลูกหมู ที่พาคนจีนออกไปเรียกค่าไถ่ กลุ่มลูกแพะที่พาคนเอเชียใต้เข้ามาทำงานในไทย ขบวนการสนับสนุนคือการทำหนังสือเดินทางปลอมเพื่อพาคนออกนอกประเทศ 30 ปีก่อนย่านเจริญกรุง บางรัก เป็นแหล่งผลิตหนังสือเดินทางปลอม แต่กวาดล้างไปหมดแล้ว ขบวนการปัญหายาเสพติด เฮโรอีน ที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นรากเหง้าเดิม ประมาณปี 2532 กำแพงเบอร์ลินล่มสลายโลกเป็นหนึ่งเดียว ขบวนการค้ามนุษย์แพร่ขยายขึ้น คนเอเชียตะวันออกยุโรปตะวันออกเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้น กลุ่มลูกหมูและลูกแพะเดิมพาคนเข้ามาในไทย พบว่ามีชาวอุซเบกิสถานมาทำงาน คนจีนมาทำงานมากขึ้น ขบวนการเข้มแข็งมากขึ้นในการพาคนเข้ามา และส่งต่อไปประเทศที่สาม

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกล่าวว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจก็ทำให้คนเข้ามามากขึ้น ปัญหาโรฮีนจาในเอเชียใต้ ในฤดูที่ทะเลอันดามันราบเรียบชาวโรฮีนจาก็จะผูกเรือมาที่ระนอง ไปภาคใต้ บางครั้งมีการนำเข้ามาชั้นในไปทำงานสวนยางต่างๆ แต่คนโรฮีนจาอยากไปมาเลเซียมากกว่าเพราะเป็นมุสลิมและทำงานในสวนยางมิดชิดหลบหลีกได้ง่ายกว่า ยาเสพติดหลังจากสามเหลี่ยมทองคำถูกปราบอย่างหนักกลุ่มว้าก็ผลิตยาเสพติดมากขึ้น หลังๆ พบว่ามีการเอานักผลิตยาเสพติดจากไต้หวันมาทำงาน ผลิตยาไอซ์ happy water ยาบ้ามีน้อยลง ยาบ้าเกรดเอลงไปทางใต้เพราะตลาดมีคุณภาพกว่า เจอปัญหาบ่อนการพนันรอบบ้าน ความเจริญที่จีนเอามารอบบ้านเรา คาสิโนที่ตรงข้ามแม่สาย คาสิโนที่เกาะสอง คาสิโนเมียวดี ตรงข้ามอรัญประเทศ จีนมาทำเป็นจีนเทา ในคาสิโนมีการซอยห้องต่างๆ ให้เป็นคอลเซนเตอร์ พบว่ามีการเอาซิมการ์ดมาทิ้งที่ชายแดนหลายพันหลายหมื่นชิ้น

“จีนมาสร้างเมืองใหม่ตามชายแดน ที่บ่อเต็น (สปป.ลาว) สร้างเมืองใหม่ สร้างคอนโดจำนวนมาก ตรงข้ามท่าเส้น จ.ตราด ก็มีการเตรียมการก่อสร้างจำนวนมาก ที่สำคัญ ที่เล่าก์ก่าย ชายแดนจีนเมียนมา มีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม มีทั้งที่สนับสนุนจีนเทาและไม่สนับสนุน ปัญหาที่เกิดตอนนี้คือกลุ่มที่ไม่สนับสนุนจีนเทาก็งดเข้าช่วยเมียนมาในการปราบ เมียนมาต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นน้ำดี ไม่เอาจีนเทา จีนก็อยากให้พม่าทำแต่จีนเข้าพื้นที่ไม่ได้ เมียนมากับกลุ่มขาวก็โจมตีนจีนเทา แล้วคนไทยไปตรงนั้นได้อย่างไร ก็ไปช่วงโควิด มีคนไทยออกไปอย่างผิดกฎหมาย แม่สาย แม่สอด มีผู้หญิงไทยลักลอบออกไปทำงาน ไม่ไปตามด่าน ไปที่เลาก์ก่าย ชเวก๊กโก่ สมัครใจไป การที่กัมพูชาเคยกวาดล้างที่ปอยเปต เกาะกง พม่ากวาดล้างที่เลาก์ก่าย ก็คนจากกัมพูชานี่แหละไปถูกจับที่เลาก์ก่าย ข้ามไป เขาเห็นช่องว่างานรายได้ดี”นายฐนัตถ์ กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกล่าวว่า เราเจอปัญหายาเสพติด ยาไอซ์หน่วยนับครั้งละเป็นตัน ลอยเรือไปที่ออสเตรเลีย เราโดนออสเตรเลียประณามว่าปล่อยไปได้อย่างไรยาไอซ์เป็นตัน ลักลอบไปทางชายแดนทางบกแล้วไปลงทะเล เราเคยเจอยาไอซ์ที่จ.ตราด ติดที่ชายหาดกระจาย ติดจีพีเอสไปแล้วอาจโดนคลื่นลมก็มาติดที่ชายหาด เราจึงรู้ว่ายาเสพติดไปทางกัมพูชาได้ ยาเสพติดเข้ามาทางภาคเหนือ ลง อ.เชียงของ เข้าลาว จากลาวไปกัมพูชา ลงทะเล ยาเสพติดแหล่งผลิตหลักๆ คือว้า ที่เข้ามาในไทย ว้าผลิตแล้วกระจายหลายเส้นทาง (ถนน)สายเอเชียจากภาคเหนือ แหล่งพักคืออยุธยา ปทุมธานี เมืองปิดอย่างสุโขทัย กำแพงเพชร ก็เป็นแหล่งพัก ลงไปข้างล่าง ชลบุรีลูกค้าอยู่ที่นี่ พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ออกชายแดน แหล่งผลิตเดียวคือว้า” ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติกล่าว และว่าคาสิโนรอบบ้านเราบริหารโดยคนจีน เป็นแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติ ชุมชนจีนทั่วโลกพบว่าเป็นแหล่งอาชญากรรม ทั้งที่อัมสเตอร์ดัม ลิเวอร์พูล เมื่อมีการผลิตยาเสพติด ก็ต้องการคนนำพา คนจัดหา คนดูแล ก็ต้องพึ่งพาคาสิโนของจีนรอบบ้าน หากจะแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ถ้าคาสิโนรอบบ้านไม่มีคนไป เจ๊งไป อาชญากรรมข้ามชาติอาจจะหายไปก็ได้ ยาเสพติดอาจไม่มีคนพาเข้ามา ก็ไม่ต้องมีที่พักของ หากไม่มีคนไปเล่นคาสิโนก็อาจแก้ปัญหานี้ได้ 70%

ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงศ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพม่า กล่าวว่าได้แลกเปลี่ยนกับนักข่าวจากพม่าเมื่อเร็วๆ นี้ มีประเด็น คือเมื่อ 2-3วันก่อน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เดินทางไปพม่าและพบกับฯพณฯ หม่องหม่องตัน เกิดคำถามจากคนพม่าว่า เหตุใดการจะช่วยตัวประกันไทยในพม่า ที่เป็นพื้นที่ควบคุมโดยกองกำลังโกก้าง ตะอาง และอาจจะมีว้าแดง ขอเรียกร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า การที่จะไปพึ่งพากองทัพพม่าและหน่วยงานความมานคงของพม่าที่มาจากรัฐประหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ถูกกับกองกำลังชาติพันธุ์เหล่านี้ นี่ยังไม่รวมกองกำลังประชาชน PDF ทางการของไทยอาจไม่ต้องไปจับไม้จับมือชื่นมื่น แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์และกองกำลังเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นหลักของการนำคนไทยที่ติดอยู่ที่เลาก์ก่ายหรือพื้นที่อื่นๆ ออกมาได้

อีกประเด็นคือ กองกำลังในรัฐคะเรนนี หรือรัฐคะยา ได้ประกาศแผน operation 1127 จะเปิดฉากโจมตีกองทัพพม่า ซึ่งติดกับ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งหากมีปฏิบัติการก็จะส่งผลให้มีประชาชนหนีภัยสงครามเข้ามาจำนวนมาก การสร้าง humanitarian corridor เพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ จะเป็นไปได้หรือไม่ หน่วยงานความมั่นคงมองอย่างไร ในอนาคตประเมินแล้วว่าสถานการณ์มีแต่จะแย่ลง อยากย้ำว่าฝ่ายไทยควรเตรียมตัวไม่ใช่ว่าจะผลักเขาออกไปอย่างไร แต่จะดูแลทางมนุษยธรรมอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ร่วมวงหารือกับกลุ่มกับบรรดาพ่อแม่ของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในเมืองเล่าก์ก่ายและบางส่วนยังติดอยู่ในอาคารที่ทำการของกลุ่มมาเฟียจีนเทา โดยมีจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยในเมืองเล่าก์ก่ายร่วมด้วย ทั้งนี้แม่ของเหยื่อรายหนึ่งเล่าว่าล่าสุดไม่สามารถติดต่อลูกได้และรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยมาก ขณะที่ก่อนหน้านี้การติดต่อก็เป็นไปได้ยากเพราะมีคนคุมตลอด

ส่วนพ่อของเหยื่ออีกคนหนึ่งกล่าว ว่าขาดการติดต่อกับลูกตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมโดยก่อนหน้านั้นลูกสาวถูกซ้อมจนขาหักและถูกนำตัวไปขังไว้ในห้องมืดเนื่องจากลูกสาวได้โทรศัพท์แจ้งไปยัง สอท.ในย่างกุ้ง และทางสอท.แจ้งว่าได้แจ้งให้ทางการพม่าแล้ว แต่ไม่กี่วันรายชื่อของเหยื่อที่ขอความช่วยเหลือกลับตกอยู่ในมือนายจ้างจีนเทา ทำให้ถูกลงโทษ นอกจากนี้ตนเคยเดินทางไปแจ้งขอความช่วยเหลือที่สถานกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 2 ครั้ง แต่เมื่อบอสจีนทราบได้สั่งให้ลูกโทรมาให้ถอนแจ้งความ

ด้านแม่รายหนึ่งซึ่งลูกชายและลูกสะใภ้ตกเป็นเหยื่อในเล่าก์ก่าย กล่าวว่าวันก่อนลูกชายได้วีดีโอคอลมาหา เห็นบรรยากาศในออฟฟิศทำงาน แต่ไม่ได้คุยเรื่องสถานการณ์กัน เพราะเข้าใจว่าคงมีคนคุมอยู่ น้องบอกว่าไม่มีเงินเดือนแล้ว และตอนนี้เงินไม่พอต้องขอให้ส่งไปให้ ตนเองก็เคยเดินทางไปแจ้งความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับพ่อแม่เหยื่อรายอื่น เป็นการลงบันทึกประจำวัน แต่อีกไม่กี่วันลูกก็โทรมาให้ถอนแจ้งความ

“เขาบอกอยากกลับบ้านตั้งแต่เดือนแรกที่ไปถึง แต่ต้องทำเป้าให้ได้ หรือไม่ก็ต้องเอาเงินไปไถ่ 2 แสนบาท พอตอนหลังเขาทำยอดไม่ได้ต้องขอเงินไปใช้” แม่รายนี้ กล่าว

ขณะที่แม่อีกรายหนึ่งกล่าวว่าลูกสาวเป็นทอม พอทำงานไม่เข้าเป้าถูกทุบตีและขัง ทำให้ลูกช้ำไปทั้งตัว ติดต่อล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ตอนมีคนเข้าไปช่วย เขาได้แยกลูกสาวไปไว้ที่อื่นโดยบอกว่าลูกสาวเป็นหนี้เยอะเพราะเขาต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจหลังจากที่มีคนร้องเรียนไป ล่าสุดลูกสาวให้โอนไปอีก 1 หมื่นบาท ไม่เช่นนั้นจะถูกขัง เขาบอกลูกสาวว่าถ้ายังได้เงินไม่ครบ แม้จะมีคนมาช่วย เขาก็จะเอาไปซ่อนอีก ลูกเดินทางไป 8 คนแต่มีบางคนออกมาได้แล้ว

“เรากังวลเรื่องความปลอดภัยของน้องมากที่สุด ตอนนี้เราไม่รู้ใครเป็นใคร ตอนแรกประสานไปที่กองคุ้มครอง เขาประสานไปที่ย่างกุ้ง เพียงไม่กี่วันน้องโดนเรียก แต่ที่ย่างกุ้งแจ้งกลับมาว่าพิกัดไม่ชัดเจน ขอเพิ่มเติมได้หรือไม่ แต่ที่เรารู้สึกข้องใจคือ ได้ไปแจ้ง ปคม.(กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์) เพียงอาทิตย์เดียว น้องโทรกลับมา บอกว่านายจ้างจีนเทารู้ว่าใครเป็นคนแจ้งความ ชื่ออะไรให้ถอนแจ้งความ ตั้งแต่บัดนั้นเราไม่ได้ติดต่อน้องอีกเลย” แม่รายหนึ่ง กล่าว นอกจากนี้ยังมีบางหน่วยงานแนะนำว่า ให้แจ้งความว่าน้องยินยอมเดินทางไปเอง ถ้าจะกลับก็ให้คุยกับทางนายจ้างว่าเสียเงินเท่าไร ทำให้รู้สึกงงมากว่าทำไมเขาถึงรู้ข้อมูลเร็วมาก

ขณะที่พ่ออีกรายหนึ่งกล่าวว่า “ลูกสาวส่งข้อความบอกว่านายทุนจีนเอายาเสพติดมาให้และบังคับให้เสพยา แต่ละคนหน้าตาโทรมมาก เขาให้สูดดม พอเสพยาแล้วมีการตรวจสารเสพติดและถ่ายภาพไว้เพื่อใช้แบล็คเมล์ เขาขู่ว่าวันหลังจะเอาตำรวจมา พอน้องส่งข่าวบ่อยๆ ถูกจับได้ โดนเอาปืนทุบหัวและถูกซ้อมอย่างหนักและนำไปขังแยก ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีการติดต่อ เลยไม่รู้ว่าลูกเป็นอย่างไร ไปกัน 3 คน แต่เพื่อนได้รับความช่วยเหลือออกมาแล้ว2 คน

ด้านจิตอาสาตั้งข้อสังเกตว่า คนไทยส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน ถ้าหน่วยงานราชการให้ความสนใจและสอบถามคนไทยเหล่านี้ก็จะรู้ว่า ยังมีใครที่เหลืออยู่อีกบ้างเพราะคนไทยเหล่านี้อยู่ด้วยกัน แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการไทยที่รับผิดชอบไม่มีการคุยกับคนที่ได้รับการช่วยเหลือเลย ไม่มีหน่วยงานราชการใดๆ ติดต่อสอบถามเลย เขาไม่ได้อยากรู้เลยว่ามีคนอื่นๆที่ถูกกักขังและตกค้างอีกเท่าไร นำไปสู่การที่คนไทยที่ถูกมาเฟียจีนเทากักขังต้องได้รับความทุกข์ทรมาน ถูกบังคับให้เสพยา และมีการซ้อมการทำร้าย

“ในวันที่มีกองกำลังชาติพันธุ์เข้ามากวาดล้างคนจีนพวกต้มตุ๋นออนไลน์ มีการบุกโจมตีขบวนการจีนเทาหลายแห่ง คนจีนในพิกัดนี้เขาเตรียมป้องกันตัวเองเต็มที่โดยการขนอาวุธและเสริมกำลังพลเข้ามา มีการตั้งท่ายิงกราดไปยังน้องๆ มีการทำร้ายคนไทยหลายๆ คนในวันนั้น ข้อสังเกตคือคนที่ถูกซ้อมหนักๆ หรือคนทำร้ายจนต้องเข้าโรงพยาบาลจะถูกนำไปเก็บตัวไว้เพราะหากเอาออกมาจะเป็นหลักฐานมัดตัวเขา แต่ก็มีคนที่ถูกทำร้ายที่ยังมีร่องรอยการถูกซ้อมหนัก แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีการตรวจ ไม่มีการเปิดเผยใดๆ แม้กระทั่งผู้หญิงบางคนที่ท้องก็เพิ่งรู้กัน หากหน่วยงานราชการติดประสานงานดีๆ คนไทยกลุ่มนี้คงไม่ต้องเผชิญกับภาวะเช่นนี้ แต่นี่เขาไม่แยแสเลย แต่เราไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของทุกคน” จิตอาสา รายนี้ กล่าว


On Key

Related Posts

คำประกาศแม่น้ำโขงชี้เขื่อนไม่ใช่พลังงานสะอาด-ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน-สิ่งแวดล้อมรุนแรง แนะรัฐฟังเสียงประชาชน “วิโรจน์”เตรียมส่ง สตง.-ป.ป.ช.จี้นายกฯตรวจสอบอย่างโปร่งใส-รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อRead More →

ผู้แทนสถานทูตจีนแจงวิสัยทัศน์แม่น้ำโขงให้ชุมชนริมโขง เผย 5 ประเทศร่วมดื่มน้ำสายเดียวกัน  ศ.สุริชัยชี้ความโปร่งใสในการสร้างเขื่อนไม่มีจริง สส.ก้าวไกลถามหามาตรฐานอีไอเอ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.Read More →

แนะดึง ป.ป.ช.-สตง.ตรวจสอบเขื่อนปากแบง “วิโรจน์”ชี้ยุทธวิธีแม่น้ำ 4 สายร่วมกสม.-สภาส่งจัดทำข้อเสนอส่งนายกฯ ผู้นำท้องถิ่นน้อยใจรัฐไม่เคยฟังเสียงชาวบ้าน ระบุพื้นที่เกษตรนับพันไร่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เคยมีหน่วยงานรัฐแจง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.Read More →