สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

กมธ.ที่ดินเตรียมสอบโครงการเขื่อนวังหีบ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา ที่ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล โฆษกกมธ. นายปกรณ์ อารีกุล อนุกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากนายวุฒิชัย แก้วลำหัด ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบและยับยั้งการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำ/เขื่อนวังหีบ ด้วยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อนุมัติในหลักการและให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้ข้อยุติก่อนดำเนินการตามโครงการอ่างเก็บน้ำ/เขื่อนวังหีบต่อไป นั้น ที่ผ่านยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งปัจจุบันได้มีการคุกคามประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความชัดแย้งให้กับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีโครงการอ่างเก็บน้ำ/เขื่อนวังหีบ ตั้งอยู่บนพื้นที่ชุมชนวังหีบ จะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน และวิถีชีวิต ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยของประชาชนและพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ชาวบ้านวังหีบมีการคัดค้านโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการศึกษาให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนเดินหน้าโครงการฯ แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ตรวจสอบการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำ/เขื่อนวังหีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดการศึกษาทุกมิติและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

นายอภิชาติ ศิริสุนทร กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ในฐานะกมธ. การที่ดินฯ ที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาดังกล่าวโดยตรง จะนำเข้าสู่การประชุมกมธ. และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

On Key

Related Posts

คำประกาศแม่น้ำโขงชี้เขื่อนไม่ใช่พลังงานสะอาด-ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน-สิ่งแวดล้อมรุนแรง แนะรัฐฟังเสียงประชาชน “วิโรจน์”เตรียมส่ง สตง.-ป.ป.ช.จี้นายกฯตรวจสอบอย่างโปร่งใส-รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อRead More →

ผู้แทนสถานทูตจีนแจงวิสัยทัศน์แม่น้ำโขงให้ชุมชนริมโขง เผย 5 ประเทศร่วมดื่มน้ำสายเดียวกัน  ศ.สุริชัยชี้ความโปร่งใสในการสร้างเขื่อนไม่มีจริง สส.ก้าวไกลถามหามาตรฐานอีไอเอ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.Read More →

แนะดึง ป.ป.ช.-สตง.ตรวจสอบเขื่อนปากแบง “วิโรจน์”ชี้ยุทธวิธีแม่น้ำ 4 สายร่วมกสม.-สภาส่งจัดทำข้อเสนอส่งนายกฯ ผู้นำท้องถิ่นน้อยใจรัฐไม่เคยฟังเสียงชาวบ้าน ระบุพื้นที่เกษตรนับพันไร่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เคยมีหน่วยงานรัฐแจง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.Read More →