สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

จัดงาน 8 ปีไม่เอาโรงงานน้ำตาล-ชีวมวล ชุมชนชงรัฐ 4 ข้อเสนอ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ศาลา SML หมู่บ้านเชียงเพ็ง กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และชาวบ้านน้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ประมาณ 100 คน ได้จัดกิจกรรม “8 ปี ตุ้มโฮมคนลำเซบายไม่เอามลพิษ” โดยมีเวทีแลกเปลี่ยน บทเรียนการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน และได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการทิ้งป้ายขนาดใหญ่บริเวณสะพานลำน้ำเซบายที่มีข้อความ “ปกป้องลำน้ำเซบาย ไม่เอามลพิษ โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล” ก่อนอ่านคำประกาศข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ยกเลิกนโยบายการขยายโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

นางมะลิจิตร เอกตาแสง กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเชียงเพ็ง กล่าวว่า เป็นเวลา 8 ปีแล้วที่กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเชียงเพ็ง ยังรวมกลุ่มในการคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกัน ถึงแม้ว่าโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและดำเนินกิจการเป็นปีที่ 5 แล้วก็ตาม แต่ทางกลุ่มก็ยังติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบทางด้านอากาศและน้ำในลำน้ำเซบาย รวมถึงน้ำบาดาลใต้ดินที่ลดลงเร็วผิดปกติ ในขณะการต่อสู้ที่ผ่านมาถือว่าทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เกิดสำนึก และตระหนักร่วมกันถึงการหวงแหนทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ที่เราจะต้องร่วมกันปกป้อง

“วันนี้พี่น้องร่วมกันบวชป่าดอนมะหรี่ เพื่อเป็นการต่อชะตาให้กับต้นไม้ทุกชนิด แต่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอเกิดปัญหาผลกระทบในปัจจุบันก็ไม่เคยลงพื้นที่มาสอบถามปัญหากับบ้านเลย”นางมะลิจิตร กล่าว

นางประยูร โมริดา กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลน้ำปลีก กล่าวว่า ปัจจุบันทางชาวบ้านในพื้นที่บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สัมผัสได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือ กลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝุ่นละอองจากการจราจรและเศษอ้อยที่ตกหล่น ซึ่งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนั้น เราเคยอธิบายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องฟังก่อนที่จะมีการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยซ้ำไปแต่กลับไม่สนใจ และปัจจุบันทางชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มสัมผัสถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว

ด้านนายภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ คณะทำงานติดตามและตรวจสอบนโยบายการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นโยบายการขยายโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนั้น ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากนโยบายเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ให้สิทธิในการตัดสินใจต่อโครงการแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับโรงงานเพียงเท่านั้น

ด้านนายสิริศักดิ์ สะดวก คณะทำงานติดตามและตรวจสอบนโยบายการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าคณะทำงานติดตามและตรวจสอบนโยบายการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาการศึกษามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในปัจจุบัน ตลอดจนติดตามนโยบายของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่โดยจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

น.ส.นวพร เนินทราย กรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน ได้อ่านคำประกาศมีเนื้อหาที่เป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลคือ 1.ยกเลิกนโยบายการขยายโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน2.ยกเลิกมติ ครม. ปี 2559 วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งระบบ ตลอดจนยกเลิกประกาศกฏกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 เรื่องการให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 3.แก้ไข พรบ.สิ่งแวดล้อม เรื่องกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม EIA โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4.รัฐจะต้องศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment SEA)  

On Key

Related Posts

ยังไม่รู้ชะตากรรมคนไทย 148 ถูกตำรวจพม่ากวาดล้างในบ่อนพนันออนไลน์เมืองท่าขี้เหล็ก นายอำเภอแม่สายเผยยังไม่มีญาติมาติดต่อ ขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดหลังทางการพม่าเปิดให้ตำรวจจีนเข้าทลาย

ความคืบหน้ากรณีตำรวจและทหารของประเทศเมียนมา บุกจู่Read More →

คุมเข้มชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ทหารพม่าบุกทลายพนันออนไลน์ – แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คุมตัวคนไทย – จีนเทากว่า 100 คน เชื่อกระเจิงเข้าคิงส์โรมันส์-เมียวดี

เพจข่าวท้องถิ่น Maesaipress  รายงานว่า เมื่อเวลาปรRead More →

เร่งเปิดเผยข้อมูล สปส. ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเดินเครื่องทันทีหลังรับเลือกเป็นบอร์ด ค้นหาเหตุงบบริหารสำนักงานพุ่งเป็น 5 พันล้าน เผยแปลกใจทำวารสาร 4.5 แสนฉบับสวนยุคสมัย สารพัดหน่วยงานรัฐรุมค้านให้สิทธิแรงงานข้ามชาติเลือกตั้งบอร์ดระบุส่งผลกระทบความมั่นคงชาติ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรRead More →

หนุ่มสาวพม่ายังคงแห่ขอวีซ่าเข้าไทย-จีนวันละหลายพัน-เบียดเสียดเสียชีวิตแล้ว 2 นักวิเคราะห์ประเมินนับล้านคนมุ่งไทย ชี้รัฐไทยต้องมีนโยบายที่ซับซ้อนรองรับ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อมวลชนและช่องทางRead More →