สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

4 กองกำลังใหญ่ในพม่าประกาศความร่วมมือจัดตั้งการปกครองรูปแบบใหม่ “สหพันธรัฐ”ส่งเสริมอัตลักษณ์และความหลากหลายชาติพันธุ์-มุ่งล้มล้างอำนาจรัฐกองทัพ-เขียนรัฐธรรมนูญใหม่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 กลุ่มกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าซึ่งประกอบด้วยกองกำลังปกป้องรัฐชิน (CNF) พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี (Karenni National Progressive Party หรือ KNPP) สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union หรือ KNU) และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government หรือ NUG) ได้ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนร่วมกัน เพื่อการปฏิวัติและทำลายล้างเผด็จการทหารพม่า และสถาปนาสหภาพประชาธิปไตยแห่งสหพันธรัฐพม่า

ทั้งนี้ในคำประกาศจุดยืนมีสาระสำคัญว่า เพื่อที่จะรักษาและส่งเสริมลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ของชุมชนชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่ก่อตัวเป็นประเทศ เรามองเห็นการจัดตั้งสหภาพประชาธิปไตยของรัฐบาลกลางที่สนับสนุนหลักการของประชาธิปไตย ความเสมอภาคของชาติ และการกำหนดอนาคตตนเองของแต่ละรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างการแย่งชิงอำนาจรัฐของกองทัพพม่า และยุติการที่กองทัพพม่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง
และเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพพม่าทั้งหมดปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของรัฐบาลพลเรือนที่ได้รับเลือกตั้งผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น

ในคำประกาศได้ระบุว่า จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 (2008) ทั้งหมด เพื่อร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ที่รวบรวมสหพันธ์และคุณค่าประชาธิปไตยโดยรวบรวมฉันทามติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสถาปนาสหภาพประชาธิปไตยของรัฐบาลกลางใหม่ตามรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของรัฐบาลกลางที่เสนอ เพื่อจัดตั้งระบบยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อแก้ไขและแก้ไขความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับฝ่ายผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางความขัดแย้ง

“เราขอประกาศว่าการยึดอำนาจรัฐโดยกองทัพพม่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปราศจากความชอบธรรมใดๆ จึงขอคัดค้านและปฏิเสธการยึดอำนาจนี้ การยึดอำนาจครั้งนี้ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ซึ่งกองทัพเป็นผู้เขียนและบังคับใช้เพียงฝ่ายเดียว การกระทำของทหารขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ทำให้รัฐธรรมนูญปี 2551 เป็นโมฆะ”คำแถลงการณ์ระบุ

คำประกาศดังกล่าวยังระบุด้วยว่า เราปฏิเสธความคิดริเริ่มใดๆ ที่จะผูกขาดอำนาจทางการเมืองโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีสิทธิพิเศษ และเราให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับความพยายามของอาเซียนและสหประชาชาติในการแสวงหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับพม่า เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเพื่อนบ้านจะต้องเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค

ในแถลงการณ์ดังกล่าวได้ประกาศแผนปฏิบัติการคือ 1.กดดันทางการเมืองและการทหารอย่างต่อเนื่อง (ภายในและภายนอก) ต่อรัฐบาลทหาร 2. การเจรจากับผู้นำที่รับผิดชอบของกองทัพพม่าเพื่อยุติการปกครองของทหารและการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยสันติ โดยต้องยอมรับวัตถุประสงค์ทางการเมืองทั้ง 6 ประการอย่างไม่มีเงื่อนไข

3. ล้มล้างการปกครองของทหารและทำลายล้างรัฐบาลทหารหรือฝ่ายบริหารที่ได้รับการสนับสนุนจากทหารเป็นครั้งสุดท้าย การสถาปนาเอกภาพแห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล (T-NUG) สำหรับระดับรัฐบาลกลางและรัฐเปลี่ยนผ่าน/หน่วยรัฐบาลกลาง เพื่อให้บรรลุสันติภาพ เสถียรภาพ และการฟื้นฟู

  “การตรารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสหพันธรัฐเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เข้าร่วมในการปฏิวัติต่อต้านเผด็จการทหาร การจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเฉพาะกาล (T-NUG) นำโดยตัวแทนพันธมิตรกลุ่มปฏิวัติ ตามรัฐธรรมนูญเฉพาะกาล หน่วยของรัฐบาลกลางเพื่อจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นอย่างอิสระในระดับรัฐ/หน่วยของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้อง”

  4. มีอนุสัญญาการประชุมทางการเมืองทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาการจัดตั้งสหพันธ์ประชาธิปไตยของรัฐบาลกลาง การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/รัฐบาลกลาง และการแบ่งเขตขอบเขตของรัฐ/หน่วยงานของ รัฐบาลกลางผ่านกระบวนการการเมืองอย่างสันติ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5. การร่างและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลกลาง 6. การจัดตั้งสหพันธ์ประชาธิปไตยขึ้นใหม่

   “เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และจุดยืนที่เราระบุไว้ และเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เราได้ระบุไว้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างกลไกที่แข็งแกร่งสำหรับความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่มีนัยสำคัญทางยุทธศาสตร์ ยิ่งกว่านั้น เราให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดในความพยายามปฏิวัติของเรา โดยรักษาความร่วมมือกันและความร่วมมือกับกองกำลังปฏิวัติที่เป็นพันธมิตรของเรา”แถลงการณ์ระบุ

   On Key

   Related Posts

   ยังไม่รู้ชะตากรรมคนไทย 148 ถูกตำรวจพม่ากวาดล้างในบ่อนพนันออนไลน์เมืองท่าขี้เหล็ก นายอำเภอแม่สายเผยยังไม่มีญาติมาติดต่อ ขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดหลังทางการพม่าเปิดให้ตำรวจจีนเข้าทลาย

   ความคืบหน้ากรณีตำรวจและทหารของประเทศเมียนมา บุกจู่Read More →

   คุมเข้มชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ทหารพม่าบุกทลายพนันออนไลน์ – แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คุมตัวคนไทย – จีนเทากว่า 100 คน เชื่อกระเจิงเข้าคิงส์โรมันส์-เมียวดี

   เพจข่าวท้องถิ่น Maesaipress  รายงานว่า เมื่อเวลาปรRead More →

   เร่งเปิดเผยข้อมูล สปส. ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเดินเครื่องทันทีหลังรับเลือกเป็นบอร์ด ค้นหาเหตุงบบริหารสำนักงานพุ่งเป็น 5 พันล้าน เผยแปลกใจทำวารสาร 4.5 แสนฉบับสวนยุคสมัย สารพัดหน่วยงานรัฐรุมค้านให้สิทธิแรงงานข้ามชาติเลือกตั้งบอร์ดระบุส่งผลกระทบความมั่นคงชาติ

   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรRead More →

   หนุ่มสาวพม่ายังคงแห่ขอวีซ่าเข้าไทย-จีนวันละหลายพัน-เบียดเสียดเสียชีวิตแล้ว 2 นักวิเคราะห์ประเมินนับล้านคนมุ่งไทย ชี้รัฐไทยต้องมีนโยบายที่ซับซ้อนรองรับ

   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อมวลชนและช่องทางRead More →