สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

ศิลปินร่วมขับเคลื่อนแม่น้ำโขง ลงพื้นที่บันทึกความเปลี่ยนแปลงสะท้อนผ่านผลงาน-ระดมทุนเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนทำงานต่อเนื่อง

(English below)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายกิตติ ตรีราช ผู้จัดการนาคาสตูดิโอ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2567 โฮงเฮียนแม่น้ำโขงร่วมกับนาคาสตูดิโอได้จัดทำโครงการศิลปะวิถีแห่งสายน้ำของ โดยการชักชวนและพาศิลปิน 15 คนที่ทำงานเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์แม่น้ำโขงลงพื้นที่ร่วมกันสร้างผลงานทางด้านศิลปะ เพื่อใช้ในการระดมเงินจัดตั้งกองทุนในการทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง

นายกิตติกล่าวว่า ที่ผ่านมาการทำงานด้านศิลปะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดงบประมาณและทรัพยากรในการสนับสนุนที่ชัดเจน ในหลายครั้งจึงไม่สามารถทำงานได้ตามเจตนารมณ์ที่ศิลปินได้วางไว้ อีกทั้งนาคาสตูดิโอมีความเชื่อว่างานศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด บทกวี บทเพลง ขณะที่นาคาสตูดิโอมีต้นทุนทั้งในส่วนของเครือข่ายศิลปินที่หลากหลายแขนง และเครื่องมือในการผลิตผลงานศิลปะ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการรวมตัวศิลปินเพื่อสร้างผลงาน และเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้พบปะทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และขยายสู่ระดับโลก

“เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างผลงานในการสนับสนุนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดเป็นกองทุนในการพึ่งพาตัวเองในการทำงานศิลปะ และสามารถเป็นช่องทางในการระดมทุนจากกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์ที่มีความสนใจในงานศิลปะ ในการหาทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนทำงานด้านการอนุรักษ์ผ่านงานศิลปะที่หลากหลายแขนง ให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป” นายกิตติ กล่าว

นายสุวัฒน์ อาวุธ ศิลปินอิสระ กล่าวว่า เมื่อ 30 ปีก่อนได้ติดตามศิลปินใหญ่หลายคน อาทิ อ.ประเทือง เอมเจริญ อ.แนบ โสตถิพันธุ์ มาลงพื้นที่วาดภาพแม่น้ำโขง ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญเพราะได้เห็นการสร้างงานศิลปะแม่น้ำโขงทำให้รู้สึกผูกพัน กลายเป็นภาพจำมาจนถึงปัจจุบัน การได้ย้อนกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง จึงอยากทำงานศิลปะบันทึกต่อยอดในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เคยบันทึกไว้

นายสุวัฒน์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมาได้เริ่มเปิดโครงการและมีเด็กนักเรียนกว่า 200 คนมาร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่เป็นของจริง เห็นแต่เพียงในรูปภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นปลาที่หายไปจากการสร้างเขื่อน ดังนั้นในโลกสมัยใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ทำได้แค่ส่งเสียงออกไปโดยใช้ภาพวาด บทเพลงและกวีที่เราทำได้

“เป็นเรื่องเศร้าที่เด็กๆไม่เคยเห็นปลาแม่น้ำโขง ทั้งๆ ที่พ่อแม่เคยได้กินอยู่ เราให้เด็กๆ มาร่วมกันสร้างผลงานเพื่อส่งเสียงออกไปเพราะเพื่อนๆเขาที่อยู่ในเมืองไม่รู้เหมือนคนริมน้ำ แม่น้ำโขงมีเรื่องราวมากมายและซับซ้อนลึกลับ จึงมีเรื่องที่น่าถ่ายทอดมาก” ศิลปินอิสระ กล่าว

นายสุวัฒน์กล่าวถึงการตั้งกองทุนเพื่อให้ศิลปินร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแม่น้ำโขงว่า คนทำงานธรรมชาติจำนวนมากไม่ใช่คนรวยมีฐานะ ดังการจะมาบันทึกภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงได้ชักชวนศิลปินมาร่วมกันสร้างผลงานฝากไว้ในแผ่นดินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนศิลปินที่จะลงพื้นที่บันทึกเรื่องราวของแม่น้ำโขง  จึงอยากเชิญชวนศิลปินทุกคนทั้งเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะมาร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากเสียงสะท้อนเรื่องราวแม่น้ำโขงไปสู่สังคมแล้ว อาจสะท้อนไปถึงรัฐบาลด้วยอยากบอกว่าอย่างไร นายสุวัฒน์กล่าวว่า การพัฒนาและสร้างความเจริญนั้นหลายคนอยากได้ แต่หากมีแหล่งพลังงานอื่นที่ทดแทนได้ก็ควรพิจารณาทางเลือกอื่น เพราะการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำจะคุ้มกันหรือไม่กับการสูญเสียระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงชุมชนสองฝั่ง การที่จะให้ชาวบ้านเลี้ยงปลากระชังทดแทนวิถีชีวิตที่จับปลาจากแม่น้ำเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่

“ทุกคนต่างไปหาความเจริญ แต่ถ้าเจริญแล้วทุกข์ การอยู่กระท่อมอยู่สวน อาจเป็นความสุขที่แท้จริง บางทีมันเวอร์ มันมากเกินไปก็ไม่ดี” นายสุวัฒน์ กล่าว

———-

Thai Artists to create fund for the Mekong River’s art

On March 8, 2024, Mr. Kitti Treerat, Manager of Naga Studio in Chiang Rai revealed that during this week, the Mekong School of Chiang Khong Conservation Group together with Naga Studio, were organizing a project with 15 Thai artists to work on arts for the Mekong River conservation. This project is also to raise money to set up a fund for arts on environmental conservation work in the Mekong Basin, said Kitti. The manager said that he had been working for environmental conservation for decades, especially on filming the Mekong, tributaries, and riverine community’s livelihoods. However, he said, there had been no budget for artists.

“Naga Studio believes that art is a powerful communication tool, whether it be paintings, poems, songs, performance or films. We think that this is a good opportunity to gather artists to create works. This opens up a space for artists to meet and work together between generations, at the national, regional and hopefully expanding to the global level.

“It is an inspiration for young artists to create works in support of biodiversity conservation work. We expect that this is a fund for self-reliance in making art. It can be a channel for raising funds from groups of people with wealth who are interested in art and the Mekong, to raise funds to support conservation work through various art forms, to ensure sustainability,” Mr. Kitti said.

Mr. Suwat Awut, an independent artist, said that 30 years ago he followed many great artists, such as Ajarn Prathueng Emjaroen and Ajarn Naeb Sotthiphan, who came to Chiang Khong to create pictures of the Mekong River.

“It was my important experience because seeing the creation of art on the Mekong River makes us feel connected to the Mother River. Despite the constant changes in the Mekong River, we will have to create arts to record and expand to wider audience. On the first day we taught art for 200 schoolchildren. Some of them said they had never seen a Mekong River fish. Fish has been disappeared due to construction of dams. In rapid change, it our role to crate art by drawings, songs, poems for the River,” the artist said.

“If there are alternative energy sources, other than destructive hydropower dams, I would like our government to re-consider. Cleaner, more sustainable energy alternatives should be considered. Building dams to block the river will only cause the loss of the ecosystem services  that sustain communities on both sides of the banks,” he added.

On Key

Related Posts

โฆษก KNU ประกาศไม่เหลือพื้นที่เจรจาให้ SAC ระบุต้องรบให้ชนะเท่านั้น ชวนประชาชนร่วมกำจัดปีศาจร้ายออกจากแผ่นดินกอทูเล เผยพยายามให้กระทบเศรษฐกิจน้อยที่สุด “เศรษฐา” ตั้งกก.ชุดใหญ่ติดตามดูแลสถานการณ์ความไม่สงบในพม่า ให้ปานปรีย์เป็นประธาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 พะโดซอตอนี (Padoh Saw Taw NeRead More →

NUG เชื่อการปฏิวัติเข้าใกล้ชัยชนะ ส่งจดหมายกระชับไมตรีกองทัพว้า ชื่นชมมีส่วนสำคัญถอนรากSAC จับตาความเปลี่ยนแปลงภายหลังทูตจีนพบอดีต 3 นายพลผู้นำพม่า

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักข่าว Irrawaddy รายRead More →

นักวิชาการหลายสถาบันเห็นพ้องทบทวนโครงการผันน้ำยวม ชี้ไม่คุ้มค่าการลงทุนนับแสนล้าน-ปริมาณน้ำไม่พอ-อีไอเอไม่คลอบคลุม ชาวบ้านผู้รับผลกระทบวอนให้ลงดูพื้นที่จริง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประRead More →