salween deforest10

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่สำนักงานอบต.แม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อหารือถึงกรณีการตัดไม้ทำลายป่าในผืนป่าสาละวิน และการจัดทำข้อเสนอจัดการป่าสาละวิน โดยที่ประชุมได้สรุปความคิดเห็นเป็นข้อเสนอภาคประชาชนเตรียมมอบให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งดำเนินการดังนี้

 

1.เรียกร้องให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่กับตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการดูแลรักษาป่าไม้

 

2.ต้องการให้มีการตั้งจุดตรวจริมน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เพื่อให้ขบวนการลักลอบตัดไม้เกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าขนไม้ซุงที่ตกค้างอยู่ในป่าออกมา และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความชัดเจนในการจัดการกับไม้ซุงเหล่านั้นว่าจะนำออกมาจากป่าเมื่อไร เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแอบเข้าไปขนไม้เหล่านั้นออกมา

 

3.เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือ และแสดงความจริงจังแก้ปัญหา รวมทั้งให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบติดตามเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ ทั้งอุทยานฯ ทหาร ตำรวจ ต่างทำงานคนละทาง โดยไม่มีแผนการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน

 

4.ขบวนการลักลอบตัดไม้ปัจจุบันมีรูปแบบคล้ายกับขบวนการเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพียงแต่ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ และใช้กองทัพมดกระจายเข้าไปตัดไม้อย่างไม่เกรงกลัวกฏหมาย และมีการข่มขู่ชาวบ้าน รวมทั้งหน่วยงานระดับพื้นที่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่เพราะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล จึงเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ เข้ามาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ให้สามารถสืบสาวไปถึงต้นตอของขบวนการใหญ่ และหวังว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาระดับนโยบายต่อไปได้

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีความกังวลต่อแนวทางจัดการปัญหาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในพื้นที่เขตอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีชาวบ้านชาติพันธุ์กระเหรี่ยงอาศัยอยู่ในหลายจุด เกรงว่าอาจจะมีการจับชาวบ้านเหล่านี้ด้วยความเข้าใจผิด หวังว่าเจ้าหน้าที่จะมีความเข้าใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือกับกองกำลังเคเอ็นยู ในฝั่งประเทศพม่าเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้วย

 

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.