IMG_150975684297102 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรั้ว ตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ชาวบ้านที่คัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองรั้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวนกว่า 300 คน เดินทางไปยังเวทีรับฟังความคิดเห็นกรณีการสร้างท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินกระบี่ ครั้งที่ 2 (ค.2 ) ซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเวลาประมาณ 12.30 น.ชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้เดินทางไปถึงบริเวณจัดเวทีแต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ กฟผ.แจ้งว่าอาจต้องเลื่อนวันและเวลาจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด  นายสมนึก กรดเสือ สมาชิกกลุ่มพิทักษ์ปกาสัย จังหวัดกระบี่ ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีเวที ค2 เกิดขึ้น หลายคนมีความกังวลว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมสนับสนุนและผู้คัดค้าน ที่อาจรุนแรงขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า กฟผ.ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์จึงไม่ดำเนินเวทีกิจกรรม แต่ชาวบ้านจากคลองรั้วก็ยืนยันว่า หาก กฟผ.ต้องการความเห็นประชาชนจริงๆต้องดำเนินการเวทีภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่สาธารณะรับรู้คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ตำบลคลองรั้ว โดยหากกฟผ.จะเลื่อนวันเวลาออกไป จำเป็นต้องแจ้งชาวบ้านทราบให้แน่ชัดและแจ้งล่วงหน้า ไม่สามารถทำได้โดยกระชั้นชิดอย่างนี้ ดังนั้นเมื่อ กฟผ.ดำเนินการไม่เป็นระบบ เวทีวันนี้ ถือว่าโมฆะ เพราะชาวบ้านเดินทางมารอร่วมเวทีเป็นเวลาหลายชั่วโมง

 

เวลาประมาณ 16.00 น. ชาวบ้านได้เคลื่อนขบวนรณรงค์ไม่เอาถ่านหินเดินแห่รอบตำบลคลองรั้ว เพื่อประกาศชัยชนะ พร้อมทั้งลงชื่อห้ามกฟผ.เข้าหมู่บ้านจนกว่าจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการพร้อมทั้งมีเอกสารประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ( อีเอชไอเอ) และเอกสารประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ทีแสดงข้อมูลอันน่าเชื่อถือก่อนการดำเนินโครงการฯ

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.