เครือข่ายคนจนฯ ชาวกัมพูชา บุกสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ร้องขอความเป็นธรรมกรณีทหารใช้มาตรการผลักดันแรงงานกัมพูชาโดยไร้มนุษยธรรม ด้านแหล่งข่าวจากศุลกากรเขมรชี้แรงงานถูกนายหน้าโหดเก็บค่าหัวคนละ 3 หมื่นต่อปี

ภาพโดย PAO
ภาพโดย PAO

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  เครือข่ายคนจน พระภิกษุสงฆ์ เยาวชน  นักเรียน/นักศึกษา สหภาพคนงานรับจ้าง  เจ้าหน้าที่รัฐ และครู หลายร้อยคนได้รวมตัวกันหน้าสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทย โดยในข้อเรียกร้องบางส่วนระบุว่า  “เราคนจนจากเครือข่ายต่างๆ มีความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์และมาตรการการปราบปรามแรงงานข้ามชาติอย่างมาก  เพราะถือว่าเป็นการกระทำแบบเหมารวมทั้งแรงงานถูกกฎหมายและแรงงานผิดกฎหมาย โดยในส่วนของแรงงานที่มีเอกสารการทำงานครบสมบูรณ์แต่ยังถูกผลักดันกลับประเทศนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวอย่างแพร่หลายในหมู่คนงานชาวกัมพูชาในประเทศไทย อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของแรงงานที่ถูกขู่กรรโชก และเรียกเก็บค่าคุ้มครองระหว่างการเดินทางกลับประเทศ  ก็ยังจัดว่าเป็นมาตรการผลักดันแรงงานที่ไร้กรอบและมาตรฐานในการดำเนินการ ไม่มีการคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ส่งผลต่อการคุกคามชีวิตของชาวกัมพูชาจำนวนหลายหมื่นคน ดังนั้นเครือข่ายฯ จึงขอเรียกขอร้องสิทธิ์ในฐานะสมาชิกแห่งอาเซียน  ให้ทางการไทยประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อทางออกของปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว”

นายเพียรม นักพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน  กรุงพนมเปญ  กล่าวว่า  ในการแก้ปัญหาวิกฤตในปัจจุบัน หากไทยจะเข้าสู่อาเซียน ควรที่จะให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของชาวกัมพูชาและประเทศอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน  ยึดมั่นในจิตวิญญาณของกฎบัตรอาเซียนที่พึงกระทำร่วมกัน  เช่น ใช้มาตรการเพื่อกฏหมายแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าการมุ่งดำเนินการขับไล่เพื่อรักษาความมั่นคง  หรือควรใช้มาตรการเชิงบวกในการลดอัตราการว่างงานและการสร้างงานเพื่อลดการอพยพของแรงงาน  ซึ่งในกรณีแรงงานกัมพูชานั้นรัฐบาลกัมพูชาและไทยควรเจรจาเรื่องการให้สวัสดิการและการใช้แรงงานอย่างเหมาะสม ขณะที่ทางการกัมพูชาเองควรมีการแก้ไขปัญหาปากท้องของกัมพูชาด้วยบทบาทที่ดี เช่น มีการจัดสรรที่ดินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตและที่อยู่อาศัย เพื่อไม่ให้เป็นภาระประเทศที่จ้างงานมากเกินไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าที่เครือข่ายฯ เดินทางไปถึงสถานทูตไทย เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตได้ปิดถนนไม่ให้มีการชุมชน ตัวแทนเครือข่ายฯ จึงได้ยื่นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ตามข้อเรียกร้อง

ด้านแหล่งข่าวในศุลกร กัมพูชา กล่าวว่า สำหรับปัญหาเรื่องแรงงานนั้น ประเทศกัมพูชาเองไม่มีมาตรการการปราบนายหน้าที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เพราะการเรียกเก็บค่าทำงานต่างประเทศขณะนี้ มีการจ่ายค่าแรกดำเนินการประมาณ 6,000 บาท ต่อคน เมื่อเอกสารเรียบร้อย ชาวกัมพูชาที่ผ่านเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 20,000-30,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเภทใดก็ต้องทำเพราะจ่ายเงินไปแล้ว หากไม่ทำจะไม่คุ้มค่าเดินทาง โดยอัตราคาบริการทั้งหมดนี้ แรงงานสามารถทำงานได้ในระยะเวลาประมาณ 9 -12 เดือน  ขณะที่ค่าจ้างแรงงานอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000-7,000 บาทไม่รวมค่ากินค่าอยู่ และหากจ่ายเงินค่านายหน้าช้าก็อาจเจอดอกเบี้ยเพิ่มทำให้แรงงานส่วนมากยังคงต้องทนทำงานในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

—————————————————
จดหมายร้องเรียนจากเครือข่ายถึงเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

Kingdom of Cambodia

Nations Religion King

 

We’re the urban poor, monk network, youth, students, garment worker union, government officer and teacher.

 

To: His Excellency, Thai’s Embassador, Phnom Penh

 

Subject: To condemn on the Expulsion of Cambodian Migrant Workers from Thailand.

 

We’re the urban poor, monk network, youth, students, garment worker union, government officer and teacher is Deeply critical of the uncivilized and inhumane manner in which Cambodian migrant have been treated by the Thai Military junta as a result of its drive to deport undocumented migrants which has resulted in sesrious violations of the rights of migrant workers.

 

The junta created widespread fear among Cambodian workers in Thailand through threats, intimidation and violence. Eyewitness accounts show the Thai military culpable for the deaths of a number of Cambodians. In one incident, witnesses report that the Thai authorities shot at a truckload of Cambodians on the way to the border, causing an accident which resulted in the deaths of some of the passengers. In another incident, witnesses reported Thai soldiers shooting Cambodians who were attempting to evade arrest. Numerous witnesses on the border have reported having been extorted returning to Cambodia.

 

We’re the urban poor, monk network, youth, students, garment worker union, government officer and teacher isdeeply regrets that with the 10 ASEAN member states on the eve of deeper integration into ‘One Community, One Destiny’ in 2015, ASEAN member states can treat the citizens of other ASEAN states with such disregard for their human rights. Are poorer members of ASEAN not considered as equal members of ASEAN? If the people of ASEAN are considered as equal, each country must treat the citizens of other ASEAN states in a civilized way with respect to their human rights, dignity and the spirit of the ASEAN Charter.

 

We’re the urban poor, monk network, youth, students, garment worker union, government officer and teacheraccepts that the Thai authorities may repatriate undocumented workers. However, the Thai junta should have done so humanely and with respect to the inherent human dignity of Cambodian people. The junta should have prepared and made plans for the repatriation of Cambodians, announcing such a move in a timely manner and preparing for their repatriation properly, instead of packing them into trucks like animals. The Thai junta should have coordinated with the Cambodian government to achieve this.

 

To resolve the current crisis and ensure respect for the human rights of Cambodian people and adherence to the spirit of the ASEAN Charter, We’re the urban poor, monk network, youth, students, garment worker union, government officer and teacher offers the following recommendations:

  • ASEAN host states should take measures to regularize migrant workers to meet the needs of the labor market, rather than conduct arbitrary expulsions as occurred in this instance;
  • The sending country (e.g Cambodia) should take positive measures to reduce unemployment and create jobs to reduce labor migration;
  • • The Cambodian government must provide for migrants streaming into the country to ensure their welfare, providing sufficient land for their subsistence and adequate housing;

 

Phnom Penh, 25 June 2014

Thump Print’s Representatives

 

 

Notice: (Source: ADHOC Statement on 20 June 2014)

On Key

Related Posts

ชาวบ้านริมโขงสุดปลื้ม “ครูตี๋”รับรางวัล Goldman Environmental Prize เผยร่วมต่อสู้คัดค้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขงมาด้วยกัน นักวิชาการรัฐดูตัวอย่างการรักษาธรรมชาติของคนเล็กคนน้อย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อRead More →