หลังจากที่ได้ติดตามพิธีการปลูกป่าบวชป่าสืบชะตาสาละวินกันไปแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งของพิธีกรรมการบวชป่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวบ้าน ที่นอกจากจะเป็นวิถีชีวิตแบบไทยแล้ว ยังแฝงไปด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่อยู่โดยรอบชุมชน ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน (สปริงนิวส์)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.