เยาวชนไทย-ลาวแห่ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2 ฝั่งโขง ณ บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วัน ที่ 14 ม.ค. มีการจัดงาน“วันเด็กสองฝั่งโขง มิตรภาพไร้พรมแดน” ณ บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆมาร่วมงานนับร้อยคน ประกอบด้วย เยาวชนใน อ.โขงเจียม เยาวชนลุ่มน้ำโขง จ.เชียงราย เยาวชนลุ่มน้ำสาละวิน และเยาวชนจากแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความ คึกคัก มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากเยาวชนกลุ่มต่างๆ อาทิ การเซิ้ง หมอลำ การร้องเพลงชนเผ่า ฯลฯ มีการทำกิจกรรมเกมส์และสันทนาการ ประกวดร้องเพลง แจกอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนเวทีเสวนาเวที”ฟังเสียงเด็กไร้สัญชาติ และหาทางออกโดยผู้ใหญ่ใจดี”

 

ทั้งนี้กิจกรรมวันเด็ก 2 ฝั่งโขง จัดขึ้นติดต่อกันหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพืื่อให้เด็กและเยาวชนสองฝั่งโขงเกิดความสัมพันธ์และความ เข้าใจอันดี นำไปสู่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะเพื่อนบ้านสองฝั่งโขง ให้สาธารณชนเข้าใจและร่วมกันแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติในลุ่มน้ำโขง-สาละวิน

 

โพสต์ทูเดย์ 14  มกราคม 2555

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.