image

ชาวเลกว่า 3 พันคนเดือดร้อนถูกนายทุนไล่ที่ รวมตัวยื่นหนังสือร้อง คสช.แก้ปัญหาผ่าน วธ. ด้าน ปลัดวธ. รับข้อเสนอเตรียมชงประชุมนัดพิเศษถกแก้ปัญหาด่วน

เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) และผู้แทนกลุ่มชาวเล จ.ภูเก็ต นำโดยนายนิรันดร์ หยังปาน พร้อมด้วยชาวเลจากบ้านราไวย์ จ.ภูเก็ตและชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เกาะบูโหลน เกาะอาดัง จ.สตูล จำนวน 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อขอความช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธ์ชาวเล หลังจากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากมีครอบครัวชาวเลถูกขับไล่ออกจากพื้นที่กว่า 344 หลังคาเรือนรวมกว่า 3,500 คน โดยตัวแทนชาวเลได้มาแสดงป้ายเรียกร้องบริเวณหน้าวธ.ด้วย

ศ.ดร.อภินันท์ กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือและข้อเสนอจากกลุ่มชาวเล วธ.จะสรุปปัญหาข้อเสนอทั้งหมดรายงานให้พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา รับทราบ เนื่องจากที่ผ่านมา การแก้ปัญหาดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยมีมติให้ วธ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และให้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตสังคมวัฒนธรรมพิเศษชาวเล รวมถึงตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการการแก้ไขปัญหาชาวเล แต่เนื่องจากยุบสภาทำให้การแก้เดินต่อไม่ได้ ประกอบกับไม่มีรัฐมนตรีว่าการวธ. ดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ต้องรายงานให้หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยารับทราบว่าจะให้ วธ.ดำเนินการอย่างไรต่อไป

ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า ข้อเรียกร้องเร่งด่วนของชาวเลตอนนี้ เรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งมีเอกชนอ้างสิทธิและขับไล่ออกจากพื้นที่ อย่างเช่น ชาวเลบ้านราไวย์ จ.ภูเก็ต ถูกบขับไล่ 244 ครัวเรือนกว่า 2, 000 คน รวมถึงชาวเลเกาะเหลีเป๊ะ เกาะบูโหลน เกาะอาดัง จ.สูตล กว่า 100 ครัวเรือนที่ถูกขับไล่เช่นกัน อย่างไรก็ตามตนชี้แจงว่าเรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิทับที่ดิน รวมถึงปัญหาอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานนั้น วธ.ไม่มีอำนาจชี้ขาด แต่จะรายและประสานไปยังหน่วยงายที่ดูแล แต่ในส่วนของ วธ. ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องเขตสังคมวัฒนธรรมพิเศษชาวเล ก็จะยังดำเนินการต่อไป รวมถึงการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวเลและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล อย่างไรก็ตาม วธ.จะเสนอรายงานและเสนอให้พล.ร.อ.ณรงค์ เห็นชอบให้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ แก้ไขปัญหาชาวเลนัดพิเศษ เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว

นายนิรันดร์ กล่าวว่า ชาวเลที่หลีเป๊ะกับราไวย์ รวมกว่า 300 ครัวเรือน มีประชากรมาก 3, 500 คน กำลังได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนฟ้องร้องไล่ที่ โดยระบุว่าเป็นที่ดินของนายทุน ทั้งๆที่พวกเราอาศัยอยู่บริเวณนี้กันมากว่า 300 ปีแล้ว ถามว่าก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเจ้าหน้าที่หรือนายทุน แจ้งพวกชาวเลว่าเป็นที่ของเขา ปัญหาการฟ้องร้องชาวเลเกิดหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2546-2547 ซึ่งช่วงนั้นหมู่บ้านของพวกเราถูกกวาดเรียบไปกับคลื่นยักษ์ ต่อมาพวกเราปลูกบ้านหลังเล็กในพื้นที่เดิมก็มีกลุ่มนายทุนให้ย้ายออกไป ปลูกที่อื่นๆ ดังนั้นที่มายื่นหนังสือกับ วธ. เพื่อขอให้กระทรวงช่วยเหลือพวกเรา ซึ่งปลัด วธ.บอกว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

nation tv 21 กค 57

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.