image

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี มีการจัดประชุมการนำเสนอโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอำ ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายจากทั้งหมด 14 ครั้ง ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจะมีเวทีสรุปในวันที่ 4 มิถุนายน โดยมีผู้แทนกรมทางหลวง ตัวแทน บริษัทเอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ชี้แจงข้อมูลแก่ชาวบ้านจาก ต.คุ้งกระถิน ต.คุ้งน้ำวน และเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมประมาณ 150 คน 

สำหรับบรรยากาศในเวทีนั้น นอกจากจะมีการนำเสนอข้อมูลโครงการแล้ว ชาวบ้านยังสามารถตรวจสอบแนวพื้นที่ที่ถูกเวนคืน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างถนนสายนี้ เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิต

นายสราวุธ หมายแม้น ชาวบ้านตำบลคุ้งน้ำวน กล่าวว่าได้ติดตามไปในเวทีก่อนหน้านี้หลายครั้ง โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ข้อมูลมาก่อนว่าจะมีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากนครปฐมไปถึงชะอำ หลายคนเพิ่งจะรู้ในเวทีวันนี้ หรือมีจดหมายแจ้งมาที่บ้าน โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงไม่เคยเข้ามาให้ข้อมูลหรือสอบถามชาวบ้าน จนวันนี้โครงการออกแบบเสร็จจึงมาถามชาวบ้านว่าเอาหรือไม่เอา แล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนในเมื่อชาวบ้านทำการเกษตรมาตั้งแต่เกิด

นายฉลอ น้อยมา ชาวบ้านอีกรายหนึ่งกล่าวว่า เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เช้าถึงค่ำโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านรับทราบ เมื่อถามกลับถึงจุดประสงค์ เจ้าหน้าที่ก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถาม หรือบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริง ทำให้ในช่วงแรกไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีโครงการนี้เข้ามาในพื้นที่ ทั้งที่พื้นที่ราชบุรีที่อยู่ในเขตโครงการเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านทำการเกษตรนับหมื่นไร่ หากมีโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง หน้าน้ำหลากที่นาและสวนจะกลายเป็นทะเลเพราะไม่มีทางระบายออกทัน ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย

น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ซึ่งได้ติดตามไปในเวทีทั้ง 14 ครั้งที่จัดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา กล่าวว่า กระบวนการแสดงความคิดเห็นที่จัดขึ้น ถือว่าไม่ชอบธรรม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เร่งรัด และไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ กับชาวบ้านมาก่อนที่จะเข้ามาทำเวทีในพื้นที่ ส่วนข้อมูลที่กรมทางหลวงหรือบริษัทที่ปรึกษานำมาพูดในเวทีเป็นข้อมูลโครงการที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในทุกเวทีที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงการลงมาถามชาวบ้านเพียงว่าต้องการให้เพิ่มเติมอะไรในรายละเอียดโครงการ ทั้งที่กระบวนการสำคัญคือขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอนั้น กลับไม่เคยมีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านหรือภาคประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กว่าที่ชาวบ้านจะรู้ตัวว่าบ้านและสวนของตัวเองจะถูกเวนคืนก็ต่อเมื่อมีการเข้าไปถางต้นมะพร้าว เพื่อที่จะวางหมุดตำแหน่งดาวเทียม อีกทั้งผลศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กรมทางหลวงนำเสนอในวันนี้ไม่มีความรอบด้าน ไม่ได้ระบุถึงผลกระทบกับระบบนิเวศที่จะเกิดกับการทำการเกษตรแบบยกร่องที่อาศัยน้ำจากลำคลองต่างๆ และระบบลำกระโดงหรือคลองที่ชาวบ้านขุดเพื่อชักน้ำเข้าที่นาหรือสวนซึ่งมีอยู่หลายพันลำกระโดง

“ความคิดเห็นของชาวบ้านแต่ละเวทีต่างไม่เห็นด้วยกับโครงการเกือบทั้งหมด กลับไม่เคยถูกเขียนในรายงานสรุปดโครงการเลย ที่ผ่านมาเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง จึงได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกรมทางหลวงเป็นจำนวนถึง 65 ฉบับแล้ว เพื่อคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ สาย นครปฐม – ชะอำ แต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เครือข่ายภาคประชาชนจึงได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนา เรื่อง มอเตอร์เวย์สาย 8 นครปฐม – ชะอำ คนราดรีจะได้อะไร ณ ยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง เริ่มเวลา 13.00 น.”น.ส.อัญชุลี กล่าว

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.