dam protest

วันที่ 17 ก.ย. 57 ที่อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายชุมชนคนหาปลาจากประเทศไทยและกัมพูชา รวมตัวสมานฉันท์เพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮง ประเทศกัมพูชา

โดยนายลอง โสแจด ตัวแทนจากผู้นำเครื่อข่ายชาวประมงทะเลสาปเขมรกล่าวว่า แถลงการณ์ในวันนี้มาจากพี่น้องชาวประมงที่เดือดร้อนจริง ประมงเป็นอาชีพหลังของชาวกัมพูชาราว 4 ล้านคน ที่อาศัยริมฝั่งทะเลสาปเขมรโดยไม่มีที่ดินจึงไม่ทำการเกษตรไม่ได้ เขาทำได้แต่จับปลา การศึกษาผลกระทบนี้ไม่ใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ทั้งไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนามร่วมกัน เพราะแม่น้ำโขงเป็นของทุกคน

ทั้งนี้ นายลอง โสแจด ได้กล่าวว่าวันนี้ไม่ได้มาเรียกร้องเพียงอย่างเดียวแต่ก่อนหน้านี้ ชาวกัมพูชาได้ลงชื่อกว่า 2 แสนคนและออกแถลงการณ์คัดค้านในประเทศกัมพูชา แล้วส่งเรื่องให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าปัญหานี้ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง ประเทศใดประเทศหนึ่ง

นางสมปอง เวียงจันทร์ แกนนำชาวบ้านปากมูน พร้อมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 26 ปี 17 รัฐบาล ก่อนกล่าวว่า น้ำใสๆ ที่จะถูกปล่อยออกจากเขื่อนในประเทศจีนอาจไม่ใช่น้ำดีเสมอไปเพราะอาจปนปื้นสารเคมีในอนาคต และที่สำคัญปลาไม่ได้มากับน้ำใส แต่มากับน้ำฝนสีขุ่นตามธรรมชาติ มันสามารถซ่อนหลบได้ ชาวบ้านจึงจับปลาได้มาก รวมทั้งน้ำขุ่นๆ สีส้มที่ไม่ถูกกั้นจากเขื่อนจะพาตะกอนแร่ธาตุจำเป็นไปเกาะพืชน้ำให้เป้นแหล่งวางไข่และที่อยู่ของลูกปลา ถ้าไม่ปลาจะสูญพันธุ์ ปลาที่มาจากอีสานกว่า 50 % มาจากทะเลสาปเขมรไม่ใช่แม่น้ำโขงตามที่เราเข้าใจ เพราะไม่มีปลาจะจับแล้ว

“ถ้าปิดเขื่อนเพื่อกั้นน้ำ ปลาที่ว่ายทวนน้ำเพื่อไปวางไข่จะรู้ไหมว่าช่วงนี้ปิด ช่วงนี้เปิด เขาก็ว่ายไปตามฤดูกาลของเขา คนที่ไม่เคยพึ่งพิงปลาและน้ำไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลย และไม่เคยได้มีส่วนร่วมในการสร้าง หากสร้างเขื่อนดอนสะโฮงอีก ปลาจะไม่เข้าปากมูนเลย ซ้ำเติมทุกข์ชาวบ้านปากมูนตลอด 26 ปี ที่ไม่เคยได้เยียวยาอะไร” นางสมปองกล่าว

dam protest2

พร้อมกันนี้ ทางเครือข่ายมีข้อเรียกร้องดังนี้

ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลลาว
รัฐบาลาวต้องทบทวนการตัดสินใจเรื่องการสร้างเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง และต้องอำนวยให้มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดงอย่างชัดเจนโดยทันที และประชาชนชุมชนลุ่มน้ำโขงต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ส่วนกระบวนการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมดต้องระงับไว้ระหว่างการศึกษา

ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
รัฐบาลทุกประเทศต้องรับฟังเสียง “ไม่เอาเขื่อนของประชาชน” ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และโดยทันทีเพื่อหยุดเขื่อนทั้งหมด ไม่ว่าจะก่อสร้างไปแล้วหรือกำลังมีแผนที่จะก่อสร้าง

ขอเรียกร้องต่อนักลงทุนและนักสร้างเขื่อน
ภาคธุรกิจต้องหยุดการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเขื่อนบนลุ่มแม่น้ำโขง ข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับบริษัท ไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุผลในการลุงทุนสร้างเขื่อนบนแม่น้ำของพวกเรา

ขอเรียกร้องต่อสถาบันการเงินระหว่างประเทศและธนาคารพาณิชย์
หยุดและล้มเลิกให้กู้เงินแก่บริษัทสร้างเขื่อนโดยนำประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งในกรณีเขื่อนปากมูนที่ได้รับเงินทุนจากธนาคารโลกควรนำมาเป็นบทเรียน

และขอเรียกร้องต่อภาคประชาสังคมและสาธารณชน
เรา เครือข่ายชุมชนคนหาปลาแม่น้ำโขงหวังให้ท่านตระหนักถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง นอกเหนือจากฟังการชวนเชื่อว่าเขื่อนคือ แหล่งพลังงาน และขอให้ภาคประชาสังคมเข้าร่วมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนในการหยุดยั้งเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขง

 

 

มติชน 18 กันยายน พ.ศ. 2557

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.