image
ภาพบรรยากาศการหาปลาที่ฮูสะโฮง เมืองโขง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เมื่อต้นฝนที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม องค์กรแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers-IR )ได้ออกแถลงการณ์ กรณีที่คณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission – MRC) ประชุมในสัปดาห์นี้ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาว่า การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีการประกาศวันเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation) กรณีเขื่อนดอนสะโฮง ซึ่งดูเหมือนกระบวนการนี้จะล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มช่วงเวลา 6 เดือนของการประเมินโครงการเขื่อน 

แถลงการณ์ระบุว่า ในขณะที่การก่อสร้างแตรียมการเขื่อนดอนสะโฮงกำลังเดินหน้าไป แต่คาดว่าการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคครั้งนี้อาจเกิดขึ้นโดยไร้ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้พิจารณาโครงการเขื่อน และเป็นปัญหาเดิมซ้ำกับกรณีเขื่อนไซยะบุรีซึ่งเป็นเขื่อนแห่งแรก ในแม่น้ำโขงสายหลัก เป็นความบกพร่องร้ายแรงของกระบวนการปรึกษหารือครั้งนี้

“ลาวยังคงกลับหัวกลับหาง ไม่เข้าใจลำดับก่อนหลังในการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งหมด กระบวนการปรึกษาหารือฯ กรณีเขื่อนดอนสะโฮงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน” เอมี แทรนเดม (Ame Trandem) ผู้อำนวยการแผนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ IR กล่าว และว่า “ระยะเวลา 6 เดือนของการปรึกษาหารือฯ จะไร้ความหมาย หากไม่มีผลการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และเครื่องมือเพื่อประเมินโครงการ หากไม่มีพื้นฐานข้อมูลที่หนักแน่นเหล่านี้ กระบวนการที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงการสร้างภาพว่ามีความร่วมมือ ระดับภูมิภาคเท่านั้น และน่าจะล้มเหลว”

ในแถลงการณ์ของIR ระบุด้วยว่า นับแต่ลาวแจ้งให้ประเทศสมาชิก MRC ทราบเป็นครั้งแรกถึงเจตจำนงที่จะก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงเมื่อเดือนกันยายน 2556 รัฐบาลในภูมิภาคต่างแสดงข้อกังวลต่อผลกระทบต่อการประมงและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค กัมพูชาและเวียดนามต่างเรียกร้องอย่างเต็มที่ให้มีการประเมินผล กระทบข้ามพรมแดนเพิ่มเติม ทั้งสองประเทศยังเรียกร้องให้ระงับการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับโครงการเขื่อนในแม่น้ำโขงสายหลักไว้ก่อน จนกว่าการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีคณะแม่น้ำโขง และการศึกษาในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เวียดนามจะแล้วเสร็จ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับท่าทีของประเทศลาวล่าสุดนั้น ต้องการเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือโดยนับย้อนหลังตั้งแต่การประชุมที่กรุงเทพฯเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ขณะที่กัมพูชาและเวียดนามต้องการให้ทบทวนกระบวนการทั้งหมด ส่วนท่าทีของประเทศไทยนั้น ยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะการปรึกษาหารือ ซึ่งหาปฎิบัติตามกฎหมายไทยจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากภาคประชาชนเช่นเดียวกับกรณีการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของประเทศไทยดังขึันเรื่อยๆ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.