dawei

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายเย ลิน มิน ผู้ประสานงานสมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association) เปิดเผยว่าในการเดินทางไปเยือนพม่าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนั้น ขณะนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมและชุมชน ได้เตรียมที่จะออกแถลงการณ์ในวันที่ 9 เพราะการที่รัฐบาลไทยจะเดินหน้าสานต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของรัฐบาลชุดเดิมในทันทีเช่นนี้ จะนำมาสู่ปัญหามากมาย

“ปัญหาหลักของโครงการทวาย คือ ตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการขาดความโปร่งใส สิ่งที่จำเป็นต้องทำในทันทีคือหยุดปัญหาเดิมที่คาราคาซังก่อน โดยเฉพาะปัญหาการชดเชยที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีเอกสารชัดเจน บางคนได้ค่าชดเชยมาก บางคนได้ค่าชดเชยน้อย แต่ชาวบ้านบางคนไม่ได้เลย พวกเราต้องการมาตรฐานและเอกสารที่ชัดเจน ว่าจะชดเชยและเยียวยาวคนท้องถิ่นอย่างไร เพื่อให้พวกเราได้พิจารณาร่วมกัน เพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่จะมีผลกระทบในวงกว้าง” นายเย ลิน มิน กล่าว

นายเย ลิน มิน กล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ข้อมูลโครงการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มาตรการบรรเทาผลกระทบ ไม่เคยมีการเปิดเผยแก่ประชานในพื้นที่อย่างโปร่งใส พวกตนในฐานะคนพื้นที่ ต้องการความโปร่งใส และสิทธิในการมีส่วนร่วม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.