2

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม ที่หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม 180 วัน คิดถึงบิลลี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการก่อตั้งกองทุนเราทุกคนคือบิลลี่ ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อรำลึกถึงนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักต่อสู้สิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้นอกจากการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวบิลลี่แล้วยังมีการอธิฐานจิตผ่านพิธีเรียกขวัญรวมทั้งการติดสัญลักษณ์ของกะเหรี่ยงที่เรียกว่า “คังดง”บนสะพานแขวนท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างหนักตลอดเวลาทำกิจกรรม ซึ่งชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าคันดงเป็นตัวแทนของผีเสื้อที่มีหลากสีเหมือนความหลากหลายของวัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่สามารถเชื่อมร้อยกับวัฒนธรรมทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่บิลลี่และครอบครัว รวมถึงชาวกะเหรี่ยงในป่าแก่งกระจานทุกเรื่อง อาทิ กรณีการผลักดันให้ย้ายชุมชนจากบ้านบางกลอยบนมาสู่บางกลอยล่างที่ส่งผลให้ชาวบ้านประสบปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ และศิลปินชื่อดังชาวกะเหรี่ยงกล่าวว่า การจัดกิจกรรมรำลึก 180 วันบิลลี่นี้เครือข่ายได้ประชุมวางแผนกันมานาน โดยเจตนารมย์หลัก เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของบิลลี่ และเป็นการกดดันหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบต่อการหายไปของพลเมืองไทย โดยเหตุผลที่เราเลือกจัดวันครบรอบ 180 วันเป็นเพราะตามกฏหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ระบุว่าบุคคลที่รับราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐไม่ปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบงานเกินกว่า 180 วัน ให้หมดสิทธิ์ในหน้าที่ราชการทันที โดยกรณีบิลลี่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ห้วยแม่เพรียง และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เป็นวันครบกำหนดการหายตัวไปของบิลลี่ทั้งในฐานะชาวบ้านและสมาชิก อบต. ดังนั้นเครือข่ายจึงเลือกจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงบิลลี่ในวันและเวลาดังกล่าว

1

“นอกจากกิจกรรมเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการต่อสู้ทางคดีความที่เราเคยปฏิบัติต่อเนื่องตามสถานที่ต่างๆแล้ว ตามความเชื่อของกะเหรี่ยงเรายังมีที่พึ่งทางจิตวิญาณอีกหลายอย่าง เช่น ที่เราเลือกทำครั้งนี้เป็นการใช้เป็นการเรียกขวัญโดยผู้อาวุโสของชุมชนใน2ศาสนาคือ คริสต์และพุทธ รวมทั้งความเชื่อดั้งเดิมของกะเหรี่ยงคือ การทำคังดงหรือโมบายสีสัญลักษณ์แทนผีเสื้อหลายพันชิ้น ติดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียกขวัญหรือเรียกวิญาณของบุคคลที่สูญหายหรือป่วยไข้ให้กลับมาบ้านด้วย โดยเราทำคังดงสะสมไว้หลายพันชิ้น เพื่อนำมาติดตรงราวสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเพชรบุรีระหว่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของคนกะเหรี่ยงในป่าแก่งกระจาน” นายสุวิชานกล่าว

นายคออี้ มิมิ หรือปู่คออี้ ผู้อาวุโสกะเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอย อายุ 106 ปี กล่าวว่า แม้จะไม่มีใครรู้ว่าบิลลี่จะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว แต่สิ่งที่พวกเราร่วมกันทำวันนี้ตนเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้บิลลี่กลับมา ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าหากตายไปแล้วจิตวิญาณของบิลลี่จะกลับมาสู่หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.