กลุ่มปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าไปยึดที่ดินเอกชนที่ปล่อยทิ้งร้าง ทำเกษตรกรรมมานานกว่า 10 ปีแล้ว วันนี้พวกเขาอยากให้รัฐบาลซื้อที่ดินกว่า 300 ไร่จากเอกชน แล้วขายต่อชาวบ้านในราคายุติธรรมและออกเป็­นโฉนดชุมชน (OneNews)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.