asean
การประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงเนปิดอว์ของพม่า

ประธานาธิบดีพม่า เต็ง เส่ง กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนว่า อีกเพียงหนึ่งปีก่อนการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แต่ยังมีปัญหาท้าทายอีกมากรออยู่ ทำให้อาเซียนต้องเพิ่มบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้น และร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้ยังต้องพยายามรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนไว้ให้ได้ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน และลดช่องว่างทางการพัฒนา

ประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ คือการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศกับจีน

ผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศ รวมทั้งผู้นำสหรัฐ Barack Obama เดินทางถึงพม่าในวันพุธ โดยประธานาธิบดีพม่าจะร่วมประชุม East Asia Summit ในวันพฤหัสบดีนี้ จากนั้นจะพบหารือกับผู้นำพม่า และนางอองซานซูจีในวันถัดไป

นิตยสารพม่า Irrawaddy ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโอบาม่า ที่กล่าวว่าพม่าได้สร้างความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่ก็ยังคงถอยหลังในบางเรื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีการหยิบประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน มาหารือกับบรรดาผู้นำพม่าในครั้งนี้ด้วย

รายงานจากห้องข่าว VOA / เรียบเรียงโดยทรงพจน์ สุภาผล
http://www.voathai.com/content/asean-summit-ss-12nov14/2518456.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.