องค์กรชุมชนอุ้งผางจัดเวที5-7มี.ค.แลกเปลี่ยนระหว่างต้นน้ำ-ปลายน้ำหาแนวทางรับมือน้ำท่วม

นายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภออุ้มผาง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิชุมชนไทย และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นกว่า 20 องค์กร จัดงาน“สมัชชาปฏิรูปพื้นที่จังหวัด และภูมินิเวศน์ กำหนดอนาคตอุ้มผาง กำหนดอนาคตเรา จากภูผาสู่ทะเล”ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม นี้ ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอบทเรียนปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองตัวอย่างพื้นที่อุ้มผาง พร้อมยกระดับความร่วมมือในการทำงานร่วมระหว่างขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

พลากร วงค์กองแก้ว

นายสมหมาย ทรัพย์รังสิกุล ปราชญ์ผู้นำเครือข่ายต้นทะเล กล่าวว่า อำเภออุ้มผาง เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เครือข่ายองค์กรชุมชนและท้องถิ่น ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าตะวันตกให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับคนและที่อยู่อาศัยให้สัตว์ป่า อาทิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกันแนวเขตระหว่างป่าชุมชนกับป่าคุ้มครองไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่ม มีระบบอาสาสมัครชุมชนลาดตระเวรเดือนละ20 วัน การรักษาพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ภายใต้กิจกรรมกองทุนต้นทะเล การจัดสวัสดิการชุมชรูปแบบสวัสดิการจากป่าและต้นน้ำ  ได้แก่การรักษาป่าด้วยการปลูกป่าสี่ชั้น เพิ่อรักษาความสมดุลย์ของน้ำให้หล่อเลี้ยงทั้งพืชและสัตว์  การสร้างพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธ์ปลา การสร้างกองทุนข้าว พริก เกลือเพื่อให้มีความมั่นคงเรื่องอาหาร

 

นายมงคล สัณฐิติวิฑูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสังคม และพลังของชุมชน เป็นเสมือนการจุดประกาย สร้างความหวังให้กับสังคมไทย โดยใช้พลังการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภูมินิเวศน์ เป็นแนวทางสำคัญ.

 

โพสต์ทูเดย์ 05 มีนาคม 2555

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.