“ชีวิตบนความเสี่ยง”
ด้วยสถานะบุคคลที่ไม่ถูกรับรองตามกฎหมาย ทำให้มอแกนกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดค่าแรง และมักถูกชักนำไปทำงานเสี่ยงอันตราย กระทั่งเสียชีวิตทั้งจากเหตุอาชญากรรมกลางทะเล หรือถูกทางการต่างประเทศจับกุมไม่รู้ชะตากรรม บางคนหายสาบสูญ ขณะที่หลายคนถูกน้ำหนีบเสียชีวิตขณะไปรับจ้างดำน้ำลึก เหล่านี้กำลังส่งผลกระทบให้บรรดาเมียชาวมอแกนกลายเป็นหญิงหม้าย หลายคนเลือกที่จะแต่งงานใหม่เพื่อหาคนมาช่วยจุนเจือครอบครัว … จากคำบอกเล่าของชาวบ้านมอแกนเกาะเหลาระบุมีหญิงหม้ายอยู่ราว 8 คนหรือ 8 ครอบครัว ซึ่งต้องทำมาหากินด้วยการออกไปเก็บหอยตามชายหาดมาขายซึ่งรายได้ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ลูกๆ ขาดสารอาหารและพัฒนาการทางร่างกายเติบโตช้า

ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

 

 

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.