“บัตรประชาชน”

นางตาวัน ประมงกิจ มอแกนเพียงคนเดียวบนเกาะเหลาที่เพิ่งได้รับสิทธิทำบัตรประชาชนไทย ขณะที่อีกกว่า 270 คนใน 50 ครอบครัวยังคงสถานะเป็นบุคคลไร้สัญชาติ … ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา มีความพยายามช่วยเหลือชาวมอแกนโดยเฉพาะการให้ออกบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเต็มที่และเปิดโอกาสในการทำมาหากินได้อย่างไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากนัก กระทั่งปัจจุบันมีบางมูลนิธิซึ่งร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดระนองสามารถดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอสัญชาติให้ชาวมอแกนเกาะเหลาเรียบร้อยแล้วจำนวน 33 ราย แต่เอกสารดังกล่าวยังต้องรอให้ทางอำเภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองก่อนส่งเรื่องไปตามขั้นตอนจนถึงระดับกระทรวงฯ ต่อไป

ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

 

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.