“ขาดแคลนน้ำ”

ชาวมอแกนกว่า 50 ครอบครัวที่อาศัยอยู่บนเกาะเหลานอก จังหวัดระนอง ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ชาวบ้านยังต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากบ่อบาดาลที่อยู่ขึ้นไปบนเกาะเพื่อนำกลับมาใช้อุปโภค ขณะที่น้ำเพื่อการบริโภคยังต้องซื้อหามาจากบนฝั่งแผ่นดินใหญ่เพื่อใช้ดื่มกิน เนื่องจากถังเก็บน้ำที่ได้รับการช่วยเหลือก็สามารถเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ได้เพื่อช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น รวมไปถึงแท็งค์น้ำบาดาลที่ภาคราชการจะอนุมัติงบกว่า 1.9 ล้านบาทมาสร้างไว้เมื่อปี 2555 ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถลำเรียงน้ำกระจายได้ทั่วหมู่บ้าน เนื่องจากปัญหาท่อส่งน้ำยังไม่เรียบร้อยขณะที่ค่าน้ำมันในการปั่นไฟเพื่อการเดินเครื่องปั๊มน้ำก็เป็นภาระที่เกินกำลังชาวมอแกนอยู่มาก

ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

 

 

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.