เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่หมู่บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 รำลึก 10 ปีสึนามิ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ตัวแทนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) และตัวแทนภาคประชาชนหลายส่วนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ขณะที่ผู้ประสบภัยสึนามิและญาติพี่น้องต่างนำรูปภาพของผู้ที่เสียชีวิตมาตั้งเรียงราย พร้อมทั้งนำข้าวปลาอาหารมาร่วมทำบุญให้แก่ผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ในส่วนของอนุสรณ์สถานได้มีญาติพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนำดอกไม้มาสักการะผู้ที่เสียชีวิตตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ก่อนการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พลเอกอนุพงษ์ ได้อ่านสารจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีสึนามิ ผมอยากให้คนไทยมีความตระหนักในการเรียนรู้ภัยพิบัติและฝึกสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง โดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ ในความดูแลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเอง ก็ต้องทำหน้าที่หลักในการดูแลประชาชน และต้องกระตุ้นให้สังคมเข้าใจรับรู้ถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ ในอนาคตภาครัฐและภาคประชาชนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์กลางความปลอดภัยไว้ เพื่อเฝ้าระวังภัยพบัติทุกด้าน

นายอนุพงษ์ กล่าวภายหลังการอ่านสารจากนายกฯ ด้วยว่า เหตุการณ์สึนามิผ่านมาแล้ว 10 ปี เข้าใจดีว่าหลายชุมชนเกิดความเสียหายหลายด้าน ซึ่งหลายคนต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก มาถึง 2557 นี้ ทางกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานรัฐบาลจึงต้องทำหน้าที่ในการสร้างเกาะป้องกันประชาชน โดยเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ เพราะรู้ว่าพื้นที่อันดามันและพื้นที่อ่าวไทย ของประเทศไทยมีความเสี่ยงเกิดสึนามิได้ง่าย

ภาพ : ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
ประเทศไทยจึงต้องมีความพร้อมในการรับมือ โดยหลังจากนี้ภาครัฐจะเร่งสนับสนุนด้านการเตรียมพร้อมและสร้างระบบเตือนภัยที่มั่นคงขึ้น ตลอดจนดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง โดยการประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านติดทะเล

“เรามีบทเรียนจากสึนามิมาแล้ว ก็ควรเอาบทเรียนนั้นมาสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น ผมยืนยันว่าในฐานะรัฐบาล เราพร้อมรับเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างสุขกายสบายใจ” พลเอกอนุพงษ์กล่าว

ภาพ : ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
ภายหลังการกล่าวเปิดงานพลเองอนุพงษ์ได้นำพวงมาลาสักการะรูปคุณพุ่ม เจนเซ่น และเหยื่อสึนามิ ที่ล่วงลับพร้อมรับหนังสือข้อเสนอในโอกาสครบรอบ 10 ปีสึนามิจากตัวแทนเครือข่ายต่างๆ ที่ต้องการให้แก้ปัญหา 1. เรื่องคนไทยพลัดถิ่น เกี่ยวกับการดำเนินการตาม

พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ในประเด็นสัญชาติชาวเลอันดามัน ที่มีคนไร้สัญชาติกว่า 500 คน 2. กรณีปัญหาที่ดิน ตำบลลำเลียงในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กรณี ที่ดินบ้านทับยาง อำเภอท้ายเหมือง จ ที่ดินบ้านแหลมป้อม อำเภอตะกั่วป่า ที่ดินหาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กรณีการสำรวจ ตรวจสอบที่ดินพื้นที่เกาะยาวน้อย และการขนย้ายผู้ป่วยในยาวน้อยจังหวัดพังงา 3. กรณีผู้ประกอบอาชีพจากการจัดระเบียบหน้าหาด จังหวัดภูเก็ต 4.กรณีปัญหาที่ดินอันดามัน 5. กรณีที่ดินสาธารณะ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 6. ข้อเสนอการแก้ปัญหาประชาชนหลังเกิดสึนามิในภาพรวม

ภาพ : ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
พลเอกอนุพงษ์ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า คณะกรรมการดำเนินงานไว้แล้ว แต่ยื่นยันว่าการให้จะให้คนไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าไปอยู่ในที่ดินที่มีเจ้าของเป็นเรื่องยาก เพราะกฎหมายระบุชัดแล้ว ส่วนกรณีคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และไร้สถานะทางทะเบียน อยากให้ประชาชนรอสักระยะ โดยให้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายและเรื่องการให้สิทธิที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะตามมา เพราะขณะนี้รัฐบาลเร่งรัดการทวงคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกอยู่ ไม่อยากให้แต่ละฝ่ายอยู่เหนือกฎหมาย ขอย้ำว่ารัฐบาลยินดีช่วยเหลือทุกคน อย่างเท่ามเทียมแต่ต้องภายใต้กฎหมายเท่านั้น

/////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.