received_870773656299254
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวธัญนันท์ พงษา ชาวบ้านดงหลง ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้ชาวบ้านรอบเหมืองทองคำ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) ที่มีผลเลือดพบโลหะหนัก และมีอาการปรากฏทางร่างกาย เช่น ผื่นคัน หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ จำนวนกว่า 100 คน จากทั้งหมดประมาณ 400 คน ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจรายงานผลเลือดเมื่อปี 2557 ได้รวมตัวกันเดินทางไปยังโรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อทำการตรวจรักษาตามนโยบายกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.)

นางสาวธัญนันท์กล่าวว่า การเดินทางไปโรงพยาบาลครั้งนี้ ปรากฏว่านายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตร และจัดประชุมร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่เพื่อวางมาตรการและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งระดมทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับอาการต่างๆ จากส่วนกลางมาร่วมรักษาชาวบ้านกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านส่วนมากพึงพอใจกับมาตรการดังกล่าว แต่ต้องการให้ สธ.เร่งรัดเรื่องการรักษาให้ครอบคลุมโดยเร็วและเร่งตรวจสุขภาพประชาชนที่เหลือด้วย

“ ที่ส่งไปตรวจนี่ วันนี้เป็นวันแรก ชาวบ้านตกลงกันว่า เอารายที่มีอาการหนักไปรักษาก่อน ส่วนคนที่มีสารโลหะปนเปื้อนแต่ยังไม่มีอาการป่วยร่วม ก็ใช้วิธีการบำบัดด้วยสมุนไพร ล้างพิษในโครงการหมอเขียวและใช้วิธีการดูแลตัวเองไปพลางๆ และยังเฝ้ารอผลการรักษาของหมอที่มาลงพื้นที่ต่อเนื่อง เพราะทุกคนกังวลเรื่องสุขภาพมากกว่าอย่างอื่นและหากเป็นไปได้ อยากให้กระทรวงเร่งรัดดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารและน้ำในพื้นที่ด้วย” นางสาวธัญนันท์ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจาก สธ.มีคำสั่งให้มีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมและดูแลเรื่องสุขอนามัยในชุมชนรอบเหมืองทองคำนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)มีความตื่นตัวมากขึ้น แต่ยังมีประเด็นที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยและไม่ไว้ใจหลายประการ อาทิ กรณีสุ่มตัวอย่างตรวจน้ำล่าสุดเมื่อ2 -3 วันที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ท้ายดงได้นำเสนอผลตรวจตัวอย่างน้ำใน 4 หมู่บ้านของตำบลท้ายดง ทั้งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล และแหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน พบน้ำมีความปกติทุกตัวอย่าง ทั้งนี้ก่อนการนำเสนอผลตรวจนั้น เจ้าหน้าที่ได้ลงมาเก็บตัวอย่างโดยตกลงกับชาวบ้านว่าจะนำตัวอย่างน้ำส่งให้กรมอนามัยตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อความโปร่งใส เจ้าหน้าที่วางเงื่อนไขว่าเก็บตัวอย่างน้ำเสร็จให้ชาวบ้านลงชื่อรับทราบและปิดผนึกกล่องเก็บตัวอย่างน้ำ แต่ปรากฏว่าเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำตามข้อตกลง แต่กลับส่งไปยังสำนักงานอบต.ทันที ชาวบ้านจึงสงสัยว่า อาจมีการเปลี่ยนตัวอย่าง จึงไม่มั่นใจกับผลที่รายงานเพราะก่อนหน้านี้มีนักวิชาการมาตรวจผลน้ำก็พบปนเปื้อนโลหะหนัก จึงไม่ไว้ใจหน่วยงานในพื้นที่และต้องการให้กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางเข้ามาตรวจซ้ำ
———————-

/////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.