นักวิชาการด้านธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำรวจสภาพเหมืองโปแตชที่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งบริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียนได้เปิดให้เข้าชมอุโมงค์ลำเลียงแร่บริเวณที่เคยขุดสำรวจมาก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะปิดเหมืองด้วยฝังกลบหลุมขุดแร่ไว้ตั้งแต่ปี 2542

นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล นักวิชาการด้านธรณีวิทยา เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์สภาพเหมืองเก่า และสำรวจสภาพบริเวณที่จะขุดหลุ่มแห่งใหม่ ทำให้มีข้อกังวลในเรื่องการทำคันดินล้อมรอบบ่อกักเก็บแร่ที่มีจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการป้องกันผลกระทบเมื่อเกิดฝนตก และน้ำจะชะล้างเกลือหิน จนทำให้น้ำเค็มแพร่กระจายได้

ขณะที่ตัวแทนเหมือง ระบุว่า ได้เตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอน

สำหรับโครงการเหมืองแร่โปแตชชัยภูมิได้รับประทานบัตรเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ นาน 25 ปี คาดว่าจะสามาระเริ่มขุดเจาะได้ภายในระยะเวลา 3-4 เดือน โดยจะเริ่มขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ภายในเดือนมีนาคม 2558

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.