เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่สำนักงานบ้านใกล้ฟ้า บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) จัดงานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ โดยมีชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ลีซู อาข่า ลาหู่ ม้ง เมี่ยน จีนยูนนาน ไทยลื้อ ลาวอพยพ และไทยใหญ่ จำนวนหลายร้อยคนมาร่วมงาน และมีคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคลในประเทศไทย วุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

โดยผู้เฒ่าไร้สัญชาติที่มาร่วมงานประกอบด้วย 4 กลุ่มปัญหา 1.ผู้เฒ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนานแล้วแต่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎรไทย 2.ผู้เฒ่าที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลประเภท 6 3.ผู้เฒ่าที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลประเภท 0 และ 4.ผู้เฒ่าที่ได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

นายเล่าเซ้ง แซ่เล้า กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง กล่าวว่า ทำเรื่องขอสัญชาติมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่เกือบ 20 ปีก่อน แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้รับสัญชาติ ทุกครั้งที่ไปยื่นที่อำเภอก็รับเรื่องไว้แล้วก็เงียบหายไป ครั้งนี้หากได้ก็แล้วไป แต่ถ้าเงียบหายไปอีกจะฟ้องขอความเป็นธรรมจากศาลแน่นอน

นายสุพจน์ เลียดประถม ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหา พบว่ามีปัญหาอยู่จริง และจำเป็นต้องแก้ไข บางคนเป็นคนตกหล่นจากทะเบียนราษฎรโดยไม่เคยมีชื่อเลย ต้องหาช่องทางที่เร็วขึ้น เพื่อให้ผู้เฒ่าเหล่านี้ได้รับสัญชาติ เพราะคนเหล่านี้ได้รับความลำบากมานาน และยังมีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร คณะกรรมาธิการฯ ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน หลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วจะเร่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา กล่าวว่าอยากให้สังคมได้รับรู้ปัญหาของผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีอยู่จำนวนไม่น้อย เฉพาะแค่บนดอยแม่สลองก็หลายร้อยคน ผู้เฒ่าเหล่านี้ต้องอยู่อย่างมีปัญหา เพราะไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ ทั้งที่คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังเลี้ยงดูลูกหลานเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงอยากให้รัฐบาลสนใจและเร่งแก้ปัญหาให้เป็นของขวัญในวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย.ที่จะถึงนี้.

(ข่าวสด 11 เมษายน 2555)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.