กรมอุทยานฯ ยื่นกรมที่ดินเพิกถอนพื้นที่บุกรุกเกาะหลีเป๊ะ สตูล รวมกว่า 400 ไร่ จำนวน 35 แปลงหลังตรวจสอบพบเอกสารแจ้งครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วนำไปออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 พร้อมแจ้งความเอาผิด “โกโต้ง” ผู้ต้องหาคนสำคัญคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงยา ข้อหาบุกรุกหลีเป๊ะ อีก 8 คดี รวมพื้นที่เกือบ 100 ไร่ เป็นเจ้าของรีสอร์ตหลายแห่ง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายสมัคร ดอนนาปี ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล ว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการออกเอกสารการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) บริเวณท้องที่หมู่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล พบประชาชนแจ้งครอบครอง ส.ค.1 ทั้งหมด 40 แปลง แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีแรกเป็นการแจ้งครอบครองที่ดิน ส.ค.1 โดยระบุว่าเข้าครอบครองภายหลังมีการใช้บังคับ พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 และภายหลังพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบนเกาะ ในท้องที่ ต.ยะระโตด อ.เมืองสตูล เพื่อประโยชน์แก่การราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 จำนวน 30 แปลง ประกอบมีการนำ ส.ค.1 ไปออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยมีทิศข้างเคียงของแปลงที่ดิน ส.ค.1 กับ น.ส.3 ไม่สอดคล้องกัน 12 แปลง และมี ส.ค.1 ที่ยังไม่ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 18 แปลง

ภาพจาก สวพ.FM19
ภาพจาก สวพ.FM19

ผอ.สำนักอุทยานฯ กล่าวว่ากรณีที่ 2 แจ้งครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ที่ได้รับมรดกตกทอดมา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2488-2497 และไม่ได้ระบุการได้มา 10 แปลง ประกอบด้วย มีการการนำ ส.ค.1 ไปออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยมีทิศข้างเคียงของแปลงที่ดิน ส.ค.1 กับ น.ส.3 ไม่สอดคล้องกัน 5 แปลง และยังไม่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์อีก 5 แปลง กรมอุทยานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ส.ค.1 จำนวน 30 แปลง เป็นการครอบครองภายหลังการใช้บังคับ พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน โดยไม่ได้ขอจับจอง และภายหลัง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบนเกาะ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่ากรณีการครอบครองภายหลังการบังคับใช้พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน โดยมิได้ขอจับจอง ผู้ครอบครองไม่ได้ที่ดินนั้นตามกฎหมาย ที่ดินคงถือว่าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า และกลายเป็นที่หวงห้าม

นายสมัครกล่าวต่อว่า ดังนั้นที่ดินทั้ง 30 แปลง จึงไม่สามารถออกโฉนด หรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ได้ ที่ดินทั้ง 30 แปลงจึงเป็น ส.ค.1 ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมีการนำไปออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 จำนวน 12 แปลง น.ส.3 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น กรม อุทยานฯ จึงส่งให้กรมที่ดินเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน 17 แปลง และจำหน่าย ส.ค.1 ที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 35 แปลง พื้นที่รวมกว่า 400 ไร่

ผอ.สำนักอุทยานฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายปัจจุบัน อังโชติพันธุ์ หรือโกโต้ง ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงยา ในข้อหาบุกรุกที่ดินเกาะหลีเป๊ะ ทั้งหมด 8 คดี พื้นที่เกือบ 100 ไร่ โดยนายปัจจุบันเป็นเจ้าของ รีสอร์ตชื่อดังหลายแห่งบนเกาะหลีเป๊ะ และเป็นผู้ครอบครองที่ดินรายใหญ่บนเกาะ หลีเป๊ะ

ข่าวสด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.