received_947545301955422

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายคมสันต์ จันทร์อ่อน ตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้ผู้แทนเครือข่ายสลัม 4 ภาคประมาณ 500 คน เดินทางไปปักหลักที่กระทรวงคมนาคม เพื่อรอฟังผลการเจรจา การแก้ปัญหาด้านที่ดินเพื่อคนจนเมืองที่อยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนกระทรวง ในการเจรจาครั้งนี้ร่วมกับคณะกรรมการการรถไฟฯ และตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค โดยเน้นที่กรณีปัญหาของชุมชนบ่อบัวพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ระหว่างถูกบังคับคดีและไล่รื้อ โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯได้เสนอให้เครือข่ายเจรจาร่วมกับการรถไฟฯและบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสการเช่าที่ดินและขยายเวลาเช่าเพื่ออยู่อาศัยต่อไปในระยะยาว แต่อยู่ระหว่างการตกลงเรื่องราคาที่ดิน ซึ่งราคาเช่าทั่วไปประมาณ 20 บาทต่อตารางเมตร อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่าการเจรจาขั้นต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพียงแค่ต้องรอฟังรายละเอียดต่อไป

“สำหรับการเช่าของบุคคลทั่วไปนั้น ชุมชนบ่อบัวฯ มีผู้อาศัยทั้งหมดประมาณ 200 หลังคาเรือน และมีผู้เช่าพื้นที่เพื่อการค้าขายในรูปแบบแผงลอยตลาดสดประมาณ 400 แผง รวมทั้งสองประเภทมีพื้นที่รวมประมาณ 6 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาทางเครือข่ายพยายามเสนอให้มีการจัดโครงการบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้าน และหามาตรการจัดการชุมชนแทนการไล่รื้อเพื่อตอบสนองธุรกิจพาณิชย์ แต่ก็ยังไม่เคยสำเร็จ จึงต้องเคลื่อนขบวนมารอรับฟังผลการประชุมอีกครั้ง และเชื่อว่าหากรัฐมีข้อสรุปที่ชัดเจน เป็นธรรม ก็จะช่วยเหลือคนจนเมืองชุมชนดังกล่าวได้ โดยที่ไม่ขัดแย้งกัน สำหรับการเจรจาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นก็พอจะมีทางออกแล้วในที่ประชุม แต่กรณีตลาดชุมชนนั้น ยังต้องรอฟังผลอีกสักระยะ” นายคมสันต์ กล่าว

อนึ่ง ข้อมูลจากเครือข่ายสลัม 4 ภาคระบุว่า กรณีชุมชนบ่อบัวพัฒนานั้นเดิมทีการรถไฟฯ ได้ทำสัญญาเช่าให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนา โดยทำสัญญาไปเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2562 การไล่รื้อที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติเดิมที่ ดารรถไฟฯ เคยลงมติไว้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 ว่าหากบริษัทจะต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของการรถไฟต่อ จะต้องถอนคดีความของชาวบ้าน 11 ราย ให้หมด และต้องให้มีการจัดสรรที่ดินร่วมกัน

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลด้านข้อพิพาทเรื่องที่ดินในปัจจุบันนั้น ทางการรถไฟฯให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนาทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อทำโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดที่บริษัทฯจะเป็นผู้บริหารเอง โดยที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และค้าขายในพื้นที่นั้นมาเป็นเวลากว่า 50 ปี อย่างไรก็ตามข้อมูลการไล่รื้อชุมชนคนจนเมืองเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเพื่อเก็บข้อมูลไปเป็นกรณีศึกษา โดยวันที่ 24 กรกฎาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะลงพื้นที่สำรวจปัญหาที่ชุมชนบางกอกน้อย ขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่สลัมหลายแห่ง เช่น ชุมชนบางปิ้ง ชุมชนวัดบ้านใต้ ฯลฯ

////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.