received_959017480808204
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการประกาศขอเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 17/2558 ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในวันที่ 13 สิงหาคม ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวได้ร่วมกันติดป้ายตามพื้นที่สาธารณะของชุมชน เพื่อต้องการประกาศเจตนารมณ์ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับการขอเวนคืนพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ให้เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม แต่ในวันที่ 15 สิงหาคม กลับมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ กลุ่มใด เข้ามาทำการรื้อถอนป้ายทั้งหมดของชาวบ้านออก

นายสำรวม พันธุ์พืช ประธานชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดกล่าวว่า สิ่งที่ชาวบ้านทำไม่ใช่เพราะต้องการค่าเยียวยาหรือค่าชดเชยใดๆ ข้อเสนอที่ชาวบ้านมักเสนอกับภาครัฐในการประชุมพูดคุยแต่ละครั้งคือ ชาวบ้านต้องการให้รัฐเอาเงินที่จะจ่ายเป็นค่าเยียวยาให้กับชาวบ้านไปหาซื้อที่เท่ากับที่ชาวบ้านต้องสูญเสียไป เพื่อเป็นที่ทำกินให้กับชาวบ้าน รวมถึงให้ย้ายพื้นที่ประกาศเป็นที่ราชพัสดุออกห่างจากเขตชุมชนและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านออกไป 5 กิโลเมตร

น.ส.ชมพูนุช เครือคำวัง หนึ่งในชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนตัวแล้วคิดว่าเป้าหมายในการเคลื่อนไหวของชาวบ้านนั้นเพื่อไม่ให้พื้นที่อุตสาหกรรมเกิดขึ้นบนที่ดินทำกินของพวกตน แต่หากคัดค้านไม่ได้และรัฐจะให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อทำอุตสาหกรรมจริง ชาวบ้านเองก็ยอมที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าว โดยขอเพียงได้ทำกินบนที่ดินทำกินเดิมเท่านั้น

“ได้ยินว่าวันที่ 24 สิงหาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาวางศิลาฤกษ์สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พวกเราตั้งใจว่าจะไปยื่นหนังสือถึงท่าน แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือไม่ เพราะขนาดติดป้ายแสดงจุดยืนที่หน้าบ้านตัวเองยังถูกเอาออกเลย แต่ในเบื้องต้นเราได้ยื่นเรื่องไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้ว” น.ส.ชมพูนุช กล่าว

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในวันที่ 10 สิงหาคม ชาวบ้านได้ยื่นแก้ไขข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดตากผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ที่ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เชิญชนชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจดูแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด และมีสิทธิร้องขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด

—————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.