ภาพ Tai Freedom
ภาพ Tai Freedom

กลุ่มพระสงฆ์และครูในพื้นที่เมืองจ้อกเม ทางเหนือของรัฐฉาน ได้ออกมานำจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวินที่วัดเป็ง เมืองจ้อกเม โดยมีชาวบ้านกว่า 100 คนเข้าร่วม นอกจากนี้มีชาวบ้านจำนวนมากได้ลงชื่อไม่เอาเขื่อน มีรายงานว่า กลุ่มพระสงฆ์ในเมืองจ้อกเมได้รณรงค์มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา

ภาพ Tai Freedom
ภาพ Tai Freedom

สำนักข่าวไทใหญ่ Panglong รายงานว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่จ้อกเมนำโดยพระครูเหงี่ยนะทะจะ ซึ่งเป็นผู้เริ่มรณรงค์ในหมู่พระสงฆ์ ก่อนที่จะมีพระสงฆ์รูปอื่นเข้าร่วมด้วย หลังจัดกิจกรรมและประชุมร่วมกับชาวบ้าน ทั้งหมดมีมติเห็นชอบในที่ประชุมว่า จะลงพื้นที่และรวบรวมรายชื่อประชาชนในเมืองจ้อกเมทุกหมู่บ้านเพื่อต่อต้านเขื่อน ทั้งนี้ ที่เมืองจ้อกเมนั้น มีชาวบ้านจาก 34 หมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านเขื่อน

ภาพ Tai Freedom
ภาพ Tai Freedom

ขณะนี้ ประชาชนทั้งในและนอกรัฐฉานกำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวิน โดยกลุ่มต้นไต(Toom Toan Tai) ซึ่งรณรงค์อยู่ที่กรุงเทพฯ เปิดเผยผ่าน Facebook ว่า เบื้องต้นสามารถรวบรวมรายชื่อชาวไทใหญ่ทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ที่ไม่ต้องการเขื่อนบนแม่น้ำสาละวินได้แล้วกว่า 10,000 รายชื่อ และจะรณรงค์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งยังต้องการรายชื่ออีกเป็นจำนวนมาก โดยในวันอาทิตย์ 23 ส.ค.นี้ ทางกลุ่มจะลงพื้นที่รณรงค์ที่วัดใหม่ สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้้ แม่น้ำสาละวิน หรือแม่น้ำคง เป็นแม่น้ำสายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของรัฐฉาน ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยในทิเบตลงสู่มณฑลยูนนาน และไหลผ่านสู่พม่าและไทย รวมความยาว 2,800 กิโลเมตร โดยยังเป็นแม่น้ำนานาชาติสายท้ายๆ ในโลกที่ยังคงไหลอย่างอิสระ แม่น้ำสาละวินมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค และเป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างน้อย 13 กลุ่ม อาทิ นู ลีซู ตู่หลง ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ปะโอ คะเรนนี มอญ เป็นต้น

ภาพ Tai Freedom
ภาพ Tai Freedom

โดยหากมีการสร้างเขื่อนแล้ว จะทำให้น้ำท่วมในหลายเมืองของรัฐฉานและในรัฐอื่นๆ กระทบต่อระบบนิเวศน์ในพื้นที่ รวมถึงกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนท้องถิ่นที่มีมายาวนาน ในขณะที่ไฟฟ้าจะถูกนำไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและจีน โดยที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นผู้ได้รับเดือดร้อนไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากโครงการเขื่อนเหล่านี้ จึงทำให้ชาวไทใหญ่จำนวนมากออกมาต่อต้าน

สามารถร่วมลงชื่อคัดค้านสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวิน
กรุงเทพฯ 081-4326718
เชียงใหม่ 083-5821902

รวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ข่าวไทใหญ่ Panglong/Tai Freedom/Salween Watch/ Facebook Toom Toan Tai

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.