ภาพ www.kwekalu.net
ภาพ www.kwekalu.net

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็ปไซต์ www.kwekalu.net ซึ่งเป็นกลุ่มสื่อกะเหรี่ยงรายงานว่า กลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ได้จัดประชุมหารือที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา และที่ประชุมมีการเลือกตัวแทนผู้นำชาติพันธุ์ 8 คน เพื่อเข้าพบกับประธานธิบดี เต็ง เส่ง และ พล.อ.มีน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหภาพเมีนมา ที่เมืองเนปยีดอ เพื่อพูดคุยเรื่องการลงนามหยุดยิงทั้งประเทศ

นางสาว หน่อ ซี โพ หร่า เส่ง รองประสหภาพกะเหรี่ยง KNU และดำรงตำแห่งประธานกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว Kwekalu ว่า “การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อตัดสินใจเกี่ยวหัวข้อต่างๆที่ยังตกค้างในร่างข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ หรือ NCA ดังนั้นผู้นำชาติพันธุ์ 5 กลุ่มได้แก่ สหภาพกะเหรี่ยง KNU, พรรครัฐมอญใหม่ NMSP, พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะยา KNPP, กลุ่มประชาธิปไตยชาติพันธุ์คะฉิ่น KIO และ พรรครัฐฉานก้าวหน้า SSPP รวมถึงตัวแทนทหารระดับนายพลของกองกำลังชาติพันธุ์ และผู้นำชาติพันธุ์ 3 คนที่ถูกเลือกเป็นผู้แทนการเจรจาที่จะเข้าพบรัฐบาลเมียนมา ประชุมร่วมกันก่อนเดินทางไปพูดคุยเกี่ยวกับข้อสรุปในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ”

ผู้นำที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนเข้าพบประธานธิบดี เต็ง เส่ง และ พล.อ. มีน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหภาพเมีนมา ได้แก่ ประธานสหาภาพกะเหรี่ยง KNU, รองประธานกลุ่มประชาธิปไตยชาติพันธุ์คะฉิ่น KIO, ประธานพรรครัฐมอญใหม่ NMSP, ประธานพรรครัฐฉานก้าวหน้า SSPP, ประธานพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะยา KNPP รวมถึง 3 ผู้นำชาติพันธุ์ที่ถูกเลือกเป็นผู้แทนการเจรจาก่อนหน้านี้

หน่อ ซี โพ หร่า เส่ง ให้สัมภาษ์เพิ่มเติมว่า “หัวข้อที่จะไปเจรจากันนั้นคือ เนื้อหาที่ตกค้างว่า การลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะลงนามร่วมพร้อมกัน และในการลงนามนั้นทุกกลุ่มต้องได้รับสิทธิเข้าร่วม หรือหาแนวทางที่จะสามารถเข้าร่วม หรือสามารถร่วมพูดคุยได้ เราจะหารือและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้”

ภาพ www.kwekalu.net
ภาพ www.kwekalu.net

นาย พะโด่ ซอ แกว ทู เลขาธิการสหภาพกะเหรี่ยง KNU กล่าวว่า “สิ่งแรกที่เราจะไปคุยคือ ให้ทุกกลุ่มได้เข้าร่วม และได้รับในสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการ รวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมพูดคุยทางการเมืองจะมีวิธีการอย่างไรให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมได้ รวมถึงเรื่องการทหารนั้นจะมีหลักประกันต่อกันอย่างไร แล้วกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมพูดคุยเขาจะเข้ามาร่วมได้อย่างไรนั้นเราจะไปคุยเรื่องเหล่านี้

ถ้าเรายึกหลักว่าให้ทุกกลุ่มมีสิทธิเข้าร่วม แล้วรัฐบาลพม่ารับในข้อเสนอนี้ไม่ได้ การเจรจาพูดคุยก็จะล้มแหลว เมื่อถึงจุดนั้นรัฐบาลพม่าถึงจะสามารถเชิญกลุ่มที่ยอมลงนามหยุดยิงเป็นกลุ่มๆไป แล้วเมื่อนั้นแต่ละกลุ่มก็ต้องตัดสินใจกันเอง และเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีการตัดสินใจ ความแตกแยกในกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเกิดขึ้น และนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีหากต้องกลับมาร่วมมือกันใหม่ ดังนั้นเราเริ่มโดยต้องการให้รัฐบาลเมียนมา ยอมรับให้ทุกกลุ่มมีสิทธิเข้าร่วม ตามแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นไปตามลำดับสถานการณ์ของแต่ละกลุ่ม”

หน่อ ซี โพ หร่า เส่ง กล่าวสรุปว่า “ตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใดที่จะลงนามก่อน โดยทุกกลุ่มยึดตามข้อตกลงที่ร่างไว้ใน หนังสือข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ ดังนั้นถ้าการไปพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นก็จะนำไปสู่การดำเนินการในลำดับต่อไป”

การไปพบรัฐบาลเมียนมาของกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ที่จะถึงนี้ เป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการลงนามหยุดยิง ในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ

พะโด่ ซอ แกว ทู ได้กล่าวสรุปว่า “การไปพูดคุยที่จะเกิดขึ้น หากไม่ได้ข้อสรุปเราไม่สามารถไปพูดคุยได้อีกแล้ว หากครั้งนี้ไม่จบจะไม่มีโอกาสพูดคุยกันอีกแล้ว และการหยุดยิงก็จะไม่เกิดขึ้น หากการหยุดยิงเกิดขึ้นก็จะเป็นไปในแนวทางอื่น คือ แต่ละกลุ่มตัดสินชะตากันเอง และความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์จะไม่มีอีกต่อไป ดังนั้นการไปครั้งนี้จะเป็นการเดินทางไปสิ้นสุดเรื่องราวในการทำหนังสือข้อตกลงร่วมกันในการหยุดยิงทั่วประเทศ”

การประชุมที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ครั้งนี้มีกองกำลังชาติพันธุ์เข้าร่วมทั่งหมด 15 กลุ่ม จากทั้งหมด 17 กลุ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเมียนมา ยื่นข้อเสนอให้กลุ่มกองกำลังที่มีความพร้อมที่จะลงนามหยุดยิงสามารถลงนามได้ก่อน แต่กลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์มีความเห็นว่าทุกกลุ่มควรเดินหน้าไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดการหยุดยิงทั้งประเทศอย่างแท้จริง

ที่มาข่าว: http://www.kwekalu.net/updatenews/150824_EAOs_Summit_CM.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.