ขอบคุณภาพจากเฟสบุค Ronnachai Chainiwattana
ขอบคุณภาพจากเฟสบุค Ronnachai Chainiwattana

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมายังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ที่ได้ประกาศตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ทั้งนี้เครือข่ายชาวบ้านในนาม สมัชชาประชาชนสุโขทัย สหพันธ์รักษ์เมืองตาก และกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนินมะปรางพิษณุโลก รวมถึงภาคีเครือข่ายชุมชน ประมาณ 50 กว่าคน เดินทางไปยังโรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ ซึ่งเป็นสถานที่รับรองคณะเจ้าหน้าที่ที่เดินทางติดตามความก้าวหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยื่นหนังสื่อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ใน 3 ประเด็น คือ 1. ประเด็นป่าไม้และทิ่ดิน ที่ภาคประชาชนมีความพยายามผลักดัน และเสนอต่อรัฐบาลทุกยุค ทุกสมัย เพื่อให้รัฐตอบรับเป็นนโยบาย คือ พรบ.ป่าชุมชน ปี2540, กฎหมายโฉนดชุมชน ปี2548 และกฏหมาย 4 ฉบับเพื่อคนจน ปี2555 รวมถึงการเสนอแนะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2. ข้อร้องเรียนประเด็นเหมืองทองเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่ คสช. มีคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและแผนพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งเครือข่ายชาวบ้านเห็นว่ากระบวนการทำงานในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในขณะที่คนในชุมชนจะได้รับผลกระทบ 3. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งทางเครือข่ายที่เข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้เน้นไปที่พื้นที่เขตอำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ เพราะมีการเสนอชื่ออยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ทั้งสองพื้นที่ไม่มีข้อมูลให้ชาวบ้านเลย

นายรณชัย ชัยนิวัฒนา ที่ปรึกษาสหพันธ์รักษ์เมืองตาก และ สมัชชาประชาชนสุโขทัย กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้ต้องอ่านเป็นแถลงการณ์ เพราะมีการสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่ในเส้นทางที่เดินทางมาจึงไม่สามารถเตรียมเอกสารได้มาก และการยื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ทางรัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา รวมถึงขอความชัดเจนในหลายๆเรื่องที่ไม่มีความชัดเจน เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นอกจากพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้ว มีพื้นที่อำเภอแม่ระมาด กับ อำเภอพบพระด้วย แต่สองพื้นที่หลังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาให้เห็นว่าจะมีการดำเนินการอะไรบ้างในพื้นที่ ซึ่งทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการดำเนินการอะไร และจะมีผลกระทบอะไรบ้าง

ทั้งนี้บรรยากาศในการยื่นหนังสือตลอดช่วงเช้าถูกสกัดโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ และมีการขอไม่ให้ชาวบ้านชูป้ายข้อความที่นำมาด้วย รวมถึงมีความพยายามที่ส่งข้าราชการในพื้นที่เป็นคนรับหนังสือแทน และอ้างว่าคณะจากสำนักนายกรัฐมนตรีจะมาถึงช่วงเที่ยง แต่ชาวบ้านได้อดทนรอและยังคนนั่งชูป้ายบริเวณหน้าพื้นที่รับรองคณะ จนสุดท้าย นายพิไชย โอบายะวาทย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ และการวางแผน เป็นตัวแทนจากส่วนกลางมารับหนังสือจากเครือข่ายชาวบ้านในครั้งนี้
————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.