เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมหารือข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม อาทิ นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย นางนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานเครือข่ายกลุ่มรักษ์เชียงของ ตัวแทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ตัวแทนหอการค้า ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการประชุมมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ 1. ให้ทางจังหวัดเร่งรัดตั้งคณะกรรมการ(คกก.)พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 2.ให้ขยายเวลารวบรวมและสรุปข้อเสนอผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายให้แล้วเสร็จภายใน5ตุลาคม 2558 และ3. ให้แค่ละฝ่ายเสนอเงื่อนไขการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รับได้ แล้วประชุมหารืออีกครั้งร่วมกันทั้งจังหวัด

นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ เปิดเผยว่า การหารือร่วมกันวันนี้เป็นจุดเริ่มที่ดีของจังหวัด โดยตนยังยืนยันเช่นเดิมว่าคนเชียงของไม่มีใครปฏิเสธเศรษฐกิจพิเศษ แต่อยากให้มีการทบทวนกรอบงาน วางเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ชุมชน ไม่อิงแค่ฝ่ายธุรกิจใหญ่กลุ่มเดียว นอกจากนี้ข้อกังวลหลักคือด้านอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชนเก่าแก่นั้น ชาวบ้านอยากขอให้จังหวัดและรัฐบาลทบทวน เพราะขณะนี้คนเชียงของกลัวว่าอุตสาหกรรมจะมาพรากความสมบูรณ์ของทรัพยากร โดยเฉพาะแม่น้ำโขงที่เสี่ยงถูกพิษจากนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ได้ย้ำในที่ประชุมแล้วว่า เชียงของจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งสภาพ 1 เมือง 2 ระบบเพื่อให้ชุมชนอยู่รอดในยุคพัฒนา ให้การท่องเที่ยวเติบโตไป ซึ่งผู้ว่าก็เข้าใจและพร้อมสนับสนุน แต่กรณีข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำต้องทำข้อมูลเพิ่ม

“จริงๆ เรามีคณะกรรมการชุ่มน้ำมานานแล้ว แต่ไม่ได้ขับเคลื่อน ดังนั้นก็มาเริ่มใหม่ แต่คนเชียงรายใจชื้นขึ้นมาแล้ว เพราะวันนี้พ่อเมืองรับฟังปัญหา อย่างไรก็ตามมันต้องเปิดอกคุยกัน แล้วไม่นานจะได้ข้อสรุปแน่ๆ เชื่อว่าเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีหลายแบบ ถ้าไม่มีอุตสาหกรรม ย่อมไม่มีปัญหา แต่ที่เราทักท้วงและยื่นหนังสือวันนี้ เป้าหมายคือการหยุดอุตสาหกรรมที่สกปรก เราไม่อยากได้นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เราจึงต้องมาคุยกันแบบนี้ และเชื่อว่าผู้ว่าก็เข้าใจ” นายนิวัฒน์ กล่าว

ด้านนางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)เชียงราย กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นเรื่องดี โดยผู้ว่าราชการฯ ย้ำว่า เรื่องพื้นที่ชุมน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำอิงนั้น ให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายท้องถิ่น เร่งหาหลักฐานและสรุปรายงานสภาพพื้นที่ให้ชัดเจน แยกรายละเอียดมาว่าสำคัญอย่างไร มีทรัพยากรหายากหรือไม่ เช่น หาภาพถ่าย พิกัดพื้นที่แก้มลิง หาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต พร้อมอ้างอิงกฎหมายอนุรักษ์มาเสนออีกครั้ง โดยผู้ว่าราชการฯ จะกำหนดวันประชุมในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่า ความสมดุลของข้อมูลนั้นสำคัญมาก จากนี้คนเชียงของต้องเร่งศึกษาพื้นที่อย่างจริงจัง แล้วเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อรองจังหวัดก่อนการตัดสินใจเดินหน้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำ

//////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.