received_979751268734825
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีเวทีเสวนาเรื่อง “มองไปข้างหน้า สิทธิเพื่อความเป็นธรรมของการอยู่ร่วมกันในเมือง” ทั้งนี้จากข้อมูลของเครือข่ายสลัม 4 ภาคระบุว่า ในเบื้องต้นมีชุมชนที่กำลังถูกไล่รื้อ จำนวน 86 ชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 8,100 ครอบครัว ราว 34,000 คน อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง การขยายทางคู่ขอบข่ายทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

“โครงการการจัดการน้ำที่เริ่มใน 9 คลองหลักในกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่เอกชนที่อยู่ใกล้บริเวณโครงการพัฒนาของรัฐ ที่ได้รับอานิสงค์ทำให้พื้นที่เปิด เหมาะกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม และไม่เว้นแม้กระทั่งที่ดินของวัด ที่ประชาชนอยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน ก็ถูกวัดไล่รื้อ เพื่อจะนำที่ดินไปทำประโยชน์อื่น” เครือข่ายสลัม 4 ภาค ระบุ

ข้อมูลของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ระบุด้วยว่า ตัวอย่างของพื้นที่ที่กำลังต่อสู้กับการไล่รื้อกรณีแรกที่จังหวัดขอนแก่น โดยชาวบ้านชุมชนแออัดข้างทางรถไฟต้องถูกไล่รื้อออกจากพื้นที่ที่ใช้สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง และยังไม่มีที่ดินที่เหมาะสมรองรับชาวบ้าน ในขณะที่การรถไฟนำที่ดินของรถไฟบริเวณใกล้เคียงให้นายทุนเช่าทำสนามฟุตบอล

กรณีที่สองคือชุมชนโรงช้างซอยรามคำแหง 60 ซึ่งมีชาวบ้าน 80 ครอบครัวกำลังถูกทีมรับจ้างไล่รื้อนำรถแบ็คโฮเข้ามารื้อบ้านโดยใช้วิธีการรุนแรงและไม่มีการเจรจาหาทางแก้ปัญหา ไม่สนใจชีวิตผู้คนและไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

เครือข่ายสลัม 4 ภาคมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 เรื่องคือ 1.ให้แต่งตั้งกลไกลคณะกรรมการแก้ปัญหาชุมชนที่ถูกไล่รื้อ เพื่อทำหน้าที่ประสาน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหาทางออกร่วมกัน 2.โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กระทบต่อคนจนและคนจำนวนมาก รัฐบาลต้องเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกำหนดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 3.ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโฉนดชุมชน และเดินหน้าทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดโฉนดชุมชนให้ชาวบ้านที่ต้องการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างหลักประกันในด้านที่อยู่อาศัย 4.กรณีคนเร่ร่อนไร้บ้าน ในการจัดระเบียบพื้นที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องอยู่ในภาวะลำบาก จึงเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้านใน 2 ระยะคือศูนย์พักชั่วคราวและบ้านมั่นคงสำหรับคนไร้บ้าน

“ในโอกาสวันที่อยู่อาศัยโลกซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม เราจะจัดขบวนรณรงค์จำนวน 2,000 คนในการติดตามข้อเสนอ เพื่อให้รัฐบาลประกาศแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนในวันที่ 5 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 09.00 น. และในวันที่ 12 ตุลาคม เครือข่ายสลัม 4 ภาค จะจัดงานรณรงค์ในภูมิภาคพร้อมกันที่ขอนแก่น และสงขลา” เครือข่ายสลัม 4 ภาคระบุ

———————-
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.